Vyhodnocení kvality webu m?že Google trvat m?síce

404m.com, 8. června 2018 ve 01:12:14, 15x přečteno

Zajímavá informace zazn?la v b?eznu na Google Webmaster Central office-hours hangout, kde John Mueller odpovídal na otázky webmaster?. Jedna z otázek se týkala vylepšení webu. Pokud se rozhodnete zvýšit kvalitu stránek, nap?íklad novým designem a úpravou obsahu, jak dlouho m?že trvat než Google na takovéto zm?ny zareaguje. Odpov?dí je – m?síce, klidn? i p?l roku anebo déle.

Hodnocení stránek, potažmo celého webu je velice náro?ný proces. Google využívá ?adu faktor? a i algoritm?. Navíc do toho vstupují také automatické penalizace. Tohle všechno se podílí na celkovém hodnocení webu i individuálních stránek. Jestliže se pustíte do rekultivace vašeho webu a budete jej chtít posunout kup?edu, p?ipravte se na to, že to potrvá.

Když se nad tím zamyslíte, tak práv? automatické penalizace budou nejv?tším problémem. Panda, penguin a pár dalších jsou záležitostí na dlouhé m?síce. Vše se musí znovu nacrawlovat a vyhodnotit. Navíc zazn?lo ve videu, že procrawlování nekvalitních web? m?že být také ?asov? náro?né, protože Google na stránky nebude chtít utrácet výpo?etní výkon.

Pokud se pustíte do razantního p?ed?lávání stránek je t?eba ohlídat si URL, zvlášt? chyby 404 (stránka nenalezena). Jeden web jsem takto p?ed?lával a Search Console, resp. p?edch?dce Google Webmaster Tools mi posílal jedno upozorn?ní za druhým. Nakonec jsem to vy?ešil hromadným redirektem neexistujících stránek na hlavní stránku webu, což nebyl dobrý nápad. Vzrostl totiž bounce rate (procento okamžitého odchodu návšt?vník?). Místo toho chce po?ešit p?esm?rování individuálních stránek, tam kam pat?í.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Kdo je Martin Novotný a co má společného s Acomware?

Protože začínám v poslední době působit aktivněji ve společnosti Acomware, cítím potřebu vyjasnit zde moje vztahy s touto společností a…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Facebook Ads

Reklama v sociální síti Facebook může být celkem zajímavá věc. Nezbývalo mi, než to vyzkoušet. Inzerentů ve Facebooku ani článků o…


Komentáře

(nezobrazuje se)