Verisign dostal svolení provozovat .com dalších 6 let a také jí zdražit

404m.com, 2. listopadu 2018 ve 01:22:07, 2x přečteno
Verisign dostal svolení provozovat .com dalších 6 let a také jí zdražit

Vláda USA prodloužila kontrakt s Verisign na provoz .com domény o dalších šest let (do roku 2024). Zárove? má svolení zvednout cenu o 7 % každý rok. Každé zdražení musí posv?tit ješt? ICANN. Ovšem nep?edpokládá se, že by v tom Verisign n?jak bránil.

Ministerstvo obchodu USA p?itom p?ed 6 lety zakázalo .com domény zdražovat. To se okamžit? krátkodob? odrazilo ve vývoji cen akcií spole?nosti Verisign. B?hem jednoho dne spadly o 17 %. Za zmražení ceny tehdy lobovalo sdružení ICA (Internet Commerce Association). To se pokusilo p?esv?d?it Ministerstvo obchodu USA znovu, dokonce k tomuto ú?elu založili i online petici, kterou ovšem podepsalo jen 2.087 lidí.

Sou?asná nákupní cena .com pro akreditované registrátory je 8,03 USD (7,85 USD za .com + 0,18 USD poplatek ICANN), což je v p?epo?tu cca 182 CZK dle aktuálního kurzu. Pokud ICANN nebude proti, tak Verisign m?že zdražovat tempem 7 % každý rok, ovšem s odkladem 2 roky. Za šest let tak .com doména z?ejm? bude stát 10,47 USD (cca 238 CZK). Nepochybuji že Verisign toho využije. Ostatní oblíbené gTLR, které má ve své správ? zdražuje pravideln?.

Op?t p?ipomínám, bu?me rádi za .cz doménu za 125 CZK/rok, kterou provozuje neziskové zájmové sdružení CZ.NIC. Pokud by to byla soukromá firma, zodpovídající se akcioná??m, tak už cena .cz domény bude n?kde jinde, podobn? jako je tomu u domén pod správou Verisign.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Verisign dostal zákaz zdražovat domény

Verisign společnost, která má na starosti doménu .com, dostala od U.S. Commerce Department zákaz až do roku 2018 zvedat ceny .com domén. V…

Facebook Ads

Reklama v sociální síti Facebook může být celkem zajímavá věc. Nezbývalo mi, než to vyzkoušet. Inzerentů ve Facebooku ani článků o…

Petice proti zdražování .com

Ministerstvo obchodu Spojených stát? amerických v roce 2012 zakázalo spole?nosti Verisign zdražovat .com domény. Díky tomu jsme si dlouho mohli…


Komentáře

(nezobrazuje se)