Vaše .cz domény na prodej LXXXXVII. (max 10K CZK)

404m.com, 5. června 2020 ve 14:16:58, 4x přečteno

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí.  Pokud se najdete opravdu hezký kousek za velmi atraktivní cenu, m?že oslovit i @DoménovéhoRobota a ten vám ud?lá menší reklamu ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 29. ?ervna – 5. ?ervence

Pomalu nám za?ínají prázdniny, což se v?tšinou na aukcích expirovaných .cz domén moc neprojeví. Klesá však aktivita p?ímých prodej?. Na

Prodané .cz domény 2. – 8. b?ezna

To ani netrvalo dlouho a máme tu další prodej, který se zapíše mezi prodeje kousky 2020. Doména provence.cz byla po 33 p?íhozech vydražena na

Prodané .cz domény 3. – 9. ?ervna

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je priznaky.cz, která se vydražila na dAukce za 3,9K CZK. Byla to celkem bitva. Akce trvala 50 minut a…


Komentáře

(nezobrazuje se)