Prodané .cz domény 29. ?ervna – 5. ?ervence

404m.com, 5. července 2020 ve 17:13:45, 4x přečteno
Prodané .cz domény 29. ?ervna – 5. ?ervence

Pomalu nám za?ínají prázdniny, což se v?tšinou na aukcích expirovaných .cz domén moc neprojeví. Klesá však aktivita p?ímých prodej?. Na druhou stranu levn?jší kousky, zejména domény s dobrým odkazovým profilem, se stále dob?e prodávají, protože se pomalu ale jist? blíží váno?ní sezóna.

Tento týden chyb?l n?jaký po?ádný prodej. Nejdražší prodanou doménou se stala lubrikant.cz, která se na dAukce vydražila za 1,1K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Na domén? se objevila v roce 2015 stránka s nabídkou prodeje domény. Na domén? tak nikdy nebyl žádný po?ádny obsah, což potvrzuje i Marketing Miner, který na ní nenašel žádný vedoucí odkaz. Co s doménou? Lubrikant je druh úzce zam??eného zboží. Na samostatný eshop to nebude, spíše affil web.

obalka.cz již byla p?evedena na nového majitele. Doména má historii sahající do roku 2008, kdy na ní bylo p?esm?rování na katalog s nabídnou prodeje domén. Za 80 CZK jste doménu mohli p?idat. V roce 2010 se na domén? objevil web s prodejem a potiskem obálek. Ten s n?kolika úpravami zde byl až do roku 2017, pak jej nahradila stránka s prodejem domény. Soud? dle 93 odkaz? ze 7 domén se projektu moc neda?ilo. Co s doménou? T?žko ?íct obálka je dosti specifické slovo. Pro prodej obálek je lepší množné ?íslo.

Doména seznamovaci-vecer.cz na první pohled nevypadá nijak extra. Je dlouhá, poml?ková a popravd? nevím kolik lidí by si pod ní p?edstavilo Speed dating, samotná wikipedie používá ekvivalent Rychlé rande. Zkusíme tedy tyto dva pojmy porovnat p?es statistiky vyhledávání na Seznamu. Jedná se o m?sí?ní statistiky. No n?co na tom asi bude, ale pokud bych na tom cht?l provozovat vlastní službu asi bych šel do vytvo?ení brandu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 29. dubna – 5. kv?tna

Tento týden byl hodn? slabí a to i když vezmeme v potaz st?edu, kdy se nedražilo. Celkem se prodalo sice 36 .cz domén, ale jejich celková cena…

Prodané .cz domény 29. prosince – 6. ledna

Tak rok 2020 za?al p?kn?. Na dAukce se vydražila doména bradacova.cz za  11.006 CZK. Už byla p?evedena na nového majitele. Tato doména už se…

Prodané .cz domény 29. února – 6. b?ezna

Tento týden v celkové ?ástce za prodané domény p?ekonal Subreg konkurenta dAukce o 115 CZK. Co do po?tu, ale dAukce stále vede. Celkov? byl…


Komentáře

(nezobrazuje se)