Vacation.rentals prodána za 500.300 USD

404m.com, 13. dubna 2018 ve 01:58:08, 4x přečteno

Spole?nost Vacarent, LLC koupila od registru Donuts doménu Vacation.rentals za 500.000 USD. V sou?asnosti se jedná o nejdražší ve?ejn? známý prodej .nTLD. Doména už byla p?evedena na nového majitele a nachází se na ní obsah. Doposud držela prvenství home.loans, která byla prodána za?átkem minulého roku za 500K USD.

Vacarent, LLC na domén? z?ídili katalog míst k ubytování – od chat na pláži až po hotely. Na rozdíl od konkuren?ních Airbnb a HomeAway, kte?í si ú?tují poplatky z transakcí, cht?jí vsadit na ro?ní p?edplatné pro majitele nemovitostí.

Generální ?editel Vacarent, LLC Michael Kugler chce prorazit u vyhledáva?? a vytvo?it nový trh. V??í že mu k tomu doména pom?že. Zájem o ní m?l už od srpna 2015, když byla spušt?na nTLD .rentals. Ovšem jako prémiový kousek tehdy nebyla k mání. Nastavil si proto službu, která hlídá na domén? obsah. Jakmile se objevilo, že je na prodej (16. listopadu 2017 v 14:02), tak za?al jednat. Donuts p?vodn? cht?li za doménu víc, ale souhlasili s jeho protinabídkou 500K USD. T?ch 300 USD navíc není náhoda. Vacarent, LLC cht?li mít nejdražší nTLD ;)

Michael tvrdí, že se jim doména vyplatila a ve vyhledáva?ích funguje. Alespo? to ukazují první výsledky. Za poslední 4 m?síce, co na webu pracují, mimochodem je postaven na Laravel frameworku, tak se jim ozývají noví majitelé nemovitostí. Postupn? tak budují databází ubytovacích míst.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Gay.app prodána za 1M USD?

Raymond Hackneysi si p?edev?írem všiml p?evodu domény Gay.app, která nov? sm??ovala na ?ínskou sociální sí? Blued.com ur?enou pro gaye. Blued…

Pár větších prodejů posledních dnů

V domainingu se točí pořád slušné peníze a za posledních pár dnů se prodalo pár kousků, které by rozhodně stáli za to zmínit. Přeci…

Prodané .cz domény 7. – 13. b?ezna

Po ?ty?ech slabších týdnech, tu máme jeden lepší. Chyb?lo málo a mohli jsme dokonce p?ekonat metu 40K CZK. V dnešním p?ehledu najdete prodej…


Komentáře

(nezobrazuje se)