Byla Zoom.com prodána za 2M USD?

404m.com, 23. března 2019 ve 18:18:32, 4x přečteno
Byla Zoom.com prodána za 2M USD?

Minulý rok spole?nost Zoom získala doménu zoom.com. V té dob? nebyla cena známá a z?ejm? bychom se jí ani nedozv?d?li, ovšem spole?nost te? ?eká IPO a tak spousta informací musela odhalit sama.

Zoom Video Communications, Inc. je americká spole?nost se sídlem v San José v Kalifornii založená v roce 2011 s p?ibližn? 1300 zam?stnanci. Poskytuje komunika?ní služby postavené na cloudu. Nap?íklad videokonference, webiná?e, online meetingy atd. V roce 2013 um?li videokonference pro 15 lidí a postupn? se vypracovali až na 500 ú?astník? naráz, což je jist? pozoruhodné ?íslo. Komunikace je navíc šifrovaná už na stran? klienta p?es AES 256.

Zoom se p?ipravuje na vstup na americkou burzu. K tomu pot?ebuje vyplnit spoustu papír?, kde bude prezentovat své obchodní výsledky pro potenciální investory. V USA je to nap?íklad formulá? S-1. Práv? v n?m si Goerge Kirikson všiml ?ádku intangible asset (nehmotná aktivat), kde je uvedeno 2.018 tisíc USD. Jak upozornil na Twitter p?esn? tolik by stála prodej domény za 2M USD + poplatky Escrow ve výši 17.800 USD. Po zaokrouhlení na tisíce 2.018 tisíc USD. Náhoda?

For a $2,000,000 domain name transaction paid via wire at https://t.co/i8MQK0GIO6 , the fees just happen to be $17,800.00. $2,000,000 + $17,800 = $2,017,800 which is the same as $2,018,000 when rounded to the nearest $1,000. Coincidence? @andrewrosener @MediaOptions @zoom_us

Pokračování na: 404m.com

Související články

OL.com prodána za 900K USD

Podle n?kterých zdroj? se OL.com dražila na už v roce 2017 ve ve?ejné aukci, ale nepoda?ilo se jí prodat. Minimální cena nebyla dosažena.…

Software.de prodáno za 235K EUR

Tak tu máme další velký deal, tentokrát na ccTLD Německa .de. Top doména Software.de se byla přes sedo.com prodána za 235,025 EUR, což je v…

XMX.com prodána za 350 BTC

?ínský doménový investor Kassey Lee prodal trojznakovou doménu XMX.com za 350 BTC zakladateli spole?nosti XMAX Foundation Hong Yu. Spole?nost…


Komentáře

(nezobrazuje se)