Twitter slaví 10 let

404m.com, 21. března 2016 ve 20:21:10, 63x přečteno

Mikroblogovací platforma – tak se ozna?oval p?vodní Twitter, když je Jack Dorsey p?ed deseti lety založil. Dneska už jej spíše ozna?ujeme jako sociální sí?, i když k tomu mikroblogování má pro v?tšinu z nás asi blíže. Píšeme pro celý sv?t své úvahy a d?líme se o zajímavé odkazy. No n?kte?í, spíše spamují, co zrovna napsali jinde :)

Mám profily zhruba na 6 možná 7 sociálních sítích. Aktivn? publikuji, tedy spíše sdílím odkazy na své ?lánky, na Twitter a Facebook. Ob?as ze zvyku na Google plus, kde vím, že z?stalo pár lidí, které jinde neoslovím. Ty ostatní sociální sít? m? p?estaly bavit po pár hodinách. Facebooku jsem se za?al v?novat minulý rok hlavn? proto, že pot?ebuji nabrat zkušenosti. Twitter m? ale prost? už od za?átku baví.

První ú?et jsem si založil v zá?í 2010 a hodn? rychle si Twitter oblíbil. Nahradil upadající Facebook, kde už nesdíleli své myšlenky a poznatky mí online p?átelé, ale spíše rodinní p?íslušníci. Na rozdíl od FB jsem si mohl vybrat naprosto beztrestn? koho budu sledovat. Žádné „Tohoto si ze slušnosti musíš dát do p?ítel, protože se známe odtamta?“. Followovat navíc šlo naprosto kohokoliv. Bylo úžasné mít doslova z první ruky inspirativní myšlenky lidí, co stojí za velkými projekty.

Celkem rychle jsem si na Twitter zvykl. Stal se d?ležitým zdrojem nových ?lánk? nejen pro 404M. Vážn? spoustu ?lánk? jsem za?al psát na základ? tweet? a byl hrdý na to, že jsem v ?esku první, kdo n?jaké téma na?al :) Dnes už se mi to neda?í. Všichni noviná?i sledují Twitter nonstop a ?ekají na žhavé novinky, o kterých musí ihned napsat. Unikátní obsah tak spíše hledám v zapadlých koutech internetových diskuzí se specifickým zam??ením.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak sv?t používá Twitter

Hubspot, spole?nost zam??ená na inbound marketing s obratem tém?? 116 milion? USD,  p?ipravila zajímavou infografiku o uživatelných sociální…

Co dělat v životě po třicítce

Mário Roženský dnes našel a přes Twitter se podělil o zajímavý článek 10 Life Lessons to Excel in Your 30s. Je postaven na úžasné…

1000 nebo 100 000 e-mailingů? Přepis prezentace z konference Dny iDirektu

Vždy mě překvapí otázka, jak velkou databázi by měl klient mít, aby se mu e-mailing vyplatil. 1000 nebo 100 000 kontaktů? Dokazuje totiž to,…


Komentáře

(nezobrazuje se)