Tucows koupil Ascio

404m.com, 20. března 2019 ve 00:20:52, 12x přečteno

Tucows je velká telekomunika?ní spole?nost s obratem 190M USD, která se zam??uje i na registraci domén. V sou?asné dob? je dvojkou na trhu za GoDaddy. Má pod sebou Hover, eNom a  OpenSRS. Ty prodávají své služby menším registrátor?m. Mimo registraci domén ješt? poskytuje p?ipojení k internetu.

Ke stávajícím registrátor?m te? p?idala i spole?nost Ascio Technologies, kterou koupila od CSC za 29,44M USD. Ascio je registrátorem celkem 1,8M domén prost?ednictvím 600 subregistrátor?. Mimochodem mezi n? pat?í i ?eská spole?nost Wedos Internet, a.s.. Ascio má velmi silné postavení v Evrop?. Sídlo spole?nosti je Dánsku a kancelá?e má v N?mecku. Ve svém portfóliu TLD má i hodn? ccTLD, což Tucows umožní rozší?it svou celosv?tovou nabídku. Podle jejich stránek jsou akreditovaným registrátorem více jak 200 TLD.

Krom Wedos nevím kte?í další registráto?i u nás Ascio využívají. Žádný seznam jsem nenašel. V každém p?ípad? by spolupráce s Tucows mohla p?inést do jejich nabídky další TLD. Na druhou stranu krom nTLD asi není moc o co stát a ty už zde prodává skoro každý.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Krátký p?ehled – ?eši a nTLD

V?tšina nTLD nesvádí boje mezi sebou, ale spole?n? se snaží p?esv?d?it uživatele, že mají své místo na internetu. Využívají k tomu r?zné…

Aktuální stav nTLD

O nTLD píšu spíše zajímavosti. Popravd? ale v sou?tu to s nimi není zas tak dobré. Za poslední roky nezískaly zrovna dobrou pov?st.…

Akcie co jsem koupil pred vice nez 10 lety

Nekdy kolem roku 2001 jsem si hral s investovanim do akcii. Bylo to takove nadseni z internetove bubliny. Vse co se tykalo internetu bylo naplnene…


Komentáře

(nezobrazuje se)