Tento týden akcie p?kn? rostly, propásl jsem dno?

404m.com, 19. března 2022 ve 23:56:35, 8x přečteno
Tento týden akcie p?kn? rostly, propásl jsem dno?

Za poslední dva týdny jsem m?l nutkání koupit n?kolik titul?, které slušn? propadly kv?li sou?asné situaci na trhu. Ale tak n?jak jsem si ?íkal, že dno teprve p?ijde. Hodn? se psalo o zasedání FED a že to m?že znamenat postupný propad. Do toho situace na Ukrajin? a obavy z dalšího geopolitického vývoje.

Základní pou?ka zní, že ?asovat trh se nedá. Nikdy nechytnete dno a stejn? tak ani vrchol. Podobn? jako v?tšina mám pocit, že když si n?co koupím, té spole?nosti p?ivodím další den p?kný pád :)

Takto však nejde p?emýšlet. Spodek chytnete jen t?žko. M? se vyplatilo postupn? p?ikupovat. Pokud spole?nosti v??íte a víte pro? to kupujete, tak tím jen zlepšujete svou pr?m?rnou cenu.

Když se podíváte na graf S&P500 od za?átku roku, tak všechno stále m?žete kupovat ve slev?. Opravdu ?ada akcií je za dobrou cenu. Na druhou stranu ?lov?k z toho úpln? nemá dobrý pocit.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Když graf BitCoinu jde doprava…

Zatímco u akcií jsem v sou?asné dob? opravdu na vážkách, tak v kryptu se snažím hledat zajímavé investi?ní p?íležitosti a do toho budovat…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XV. – shrnutí za ?íjen 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2022

Leden byl celkem drsný. P?inesl p?kný propad r?stových technologických titul? i ?adu p?ekvapení. Po propadech následoval klidn?jší týden


Komentáře

(nezobrazuje se)