Spekulant získal doménu nových Avenger? a chce jí vym?nit za lístky na premiéru :)

404m.com, 10. prosince 2018 ve 23:25:35, 4x přečteno
Spekulant získal doménu nových Avenger? a chce jí vym?nit za lístky na premiéru :)

Vypadá to že marketingový tým Marvel t?žce selhal a zapomn?l si registrovat domény nových Avengers (Avengers: Endgame). Ty získala anonymní osoba vystupující na Twitter pod jménem Guy Inchair od 7.12.2018, kdy vyšel oficiální trailer. Údajn? domény vym?ní za lístky na premiéru. P?iznám se že mi to trochu zavání virální kampaní ;)

Domény avengersendgame.com a avengersendgamemovie.com byly registrovány 27.4.2018 a je na nich whois proxy od GoDaddy. Ob? momentáln? sm??ují na japonskou zn?lku kresleného Spidermana z roku 1978. Guy Inchair je hodlá každý den p?esm?rovat na n?co jiného.

I own https://t.co/sQcc4R3sCq and https://t.co/spo7Bift9L. But I don't want them. I want to trade them for tickets to the #AvengersEndgame premiere in LA. A guy can dream, can't he?

Že se spekulanti k doménám dostanou d?íve než si je stihnout držitelé ochranných známek zaregistrovat je celkem b?žné. V?tšinou sledují r?zné databáze patent? a práv? ochranných známek. Tohle by mohl být i tento p?ípad. Obchodní zna?ka na Avengers: Endgame byla podána 12.4.2018.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak p?ijít o doménu s vlastním p?íjmením v UDRP

Umíte si p?edstavit, že byste p?išli o doménu s vlastním p?íjmením v doménovém sporu, protože v arbitráži bylo rozhodnuto, že na ní

Petice proti zdražování .com

Ministerstvo obchodu Spojených stát? amerických v roce 2012 zakázalo spole?nosti Verisign zdražovat .com domény. Díky tomu jsme si dlouho mohli…

Veké společnosti si s registrací nTLD moc nelámou hlavu

Majitelé ochranných známek mají přednostní právo zažádat o registraci u nových TLD o doménu s klíčovým slovem, na které mají právo.…


Komentáře

(nezobrazuje se)