Divoký západ na ?ínský zp?sob

podnikanivusa.com, 10. dubna 2020 ve 01:31:56, 7x přečteno

Minulý ?lánek (Guest post: Covid-19 a business v ?ín?) se setkal s ne?ekan? velkým ohlasem a po diskuzi s Johnem je zde jeho volné pokra?ování reflektující aktuální situaci na trhu se zdravotnickými pom?ckami.

Zhruba m?síc a p?l zpátky za mnou p?išel stálý klient s požadavkem na dovoz velkého množství respirátor? (nebo tehdy mn? množství desítek tisíc kus? p?ipadalo velké a moc jsem si nedovedl p?edstavit komu to chce prodávat), kdy celkové ?íslo se neustále rapidn? zvyšuje. Na tom by normáln? nebylo nic divného, prost? se klientovi poda?ilo zachytit trh, ale situace má k normálu tak daleko jako nikdy. Tento ?lánek nebude o samotném prodeji tohoto zboží, ale o jeho “získávání” v ?ín?.

V sou?asné chvíli jsme za?ídili výrobu/nákup a p?epravu necelého p?l milionu respirátor?, z ?ehož zhruba polovina již dorazila do ?R. T?žko odhadovat, zda je toto ?íslo kone?né.

V b?žné ?ínské obchodní transakci si vyberete zboží, zkontrolujete továrnu, pošlete si pár vzork?, objednáte zboží a platbu pošlete po ?ástech, jak se zboží vyrábí a p?ipravuje na odeslání. Tento nebo obdobný postup m?žete hned zahodit. Všechno je zkrátka jinak, pravidla se m?ní z minuty na minutu a p?ipadáte si, že se prodíráte džunglí. Nezbývá než se p?izp?sobit nebo z této “hry” vystoupit.

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Predstavani projektu Auditist.com

v prvni rade musim podekovat Johnovi, ze mi dovolil timto zpusobem promluvit ke svym vernym ctenarum. A hlavne za to, ze pise svuj blog a motivuje nas

Yue Dai, ?ínský domainer, který vlastní nejvíce dvoupísmenných .com domén

V?era vyšel na Domain Name Wire super rozhovor s domainermem Yue Dai (Meet Yue Dai, the man who owns the most two-letter .com domains), který podle…

Několik praktických rad při zakládání e-shopu

Rad do začátku podnikání není nikdy dost a v poslední době jsem objevil dva zajímavé výzkumy, analýzy, nebo jak to nazvat, které by vám…


Komentáře

(nezobrazuje se)