Jak p?ijít o doménu s vlastním p?íjmením v UDRP

404m.com, 7. dubna 2018 ve 13:50:09, 5x přečteno

Umíte si p?edstavit, že byste p?išli o doménu s vlastním p?íjmením v doménovém sporu, protože v arbitráži bylo rozhodnuto, že na ní nemáte oprávn?ný nárok? Tak p?esn? to se stalo v b?eznu minulého roku. Michael Maindron prohrál v UDPR svou doménu Maindron.com. Získala jí francouzská spole?nost Maindron Group.

Michael získal doménu v lednu 2016, registrována byla t?etí stranou v b?eznu 2007, a hodlal na ní vybudovat web o svém p?íjmení. Maindron Group si registrovali obchodní zna?ku v dubnu 2016, ovšem používali S.E. Maindron už od roku 1991, protože to bylo p?íjmení jejich zakladatele.

UDRP za?alo v lednu 2017 a ob? strany se pokusili prosadit své zájmy. Maindron Group uvedli že doména je stejná anebo zavád?jící jako jejich obchodní zna?ka, že na domén? není žádný obsah a vlastník neprokázal, že skute?n? užívá dané p?íjmení. Dále tvrdili že doména je držena ve zlé ví?e, protože když se v lednu 2016 pokusili koupit doménu p?es GoDaddy, tak jim bylo sd?leno že majitel požaduje 15K USD. K dalšímu vyjednávání ale nedošlo, protože mezitím jí koupil Michael. Kontaktovali proto bývalého vlastníka, který prodej domény potvrdil. Podle nich to ukazuje na úmysl spekulovat s doménou.

Michael naopak uvedl, že Maindron Group si registrovali obchodní zna?ku teprve poté, co se jim doménu nepoda?ilo získat a te? naopak oni využívají registrovanou obchodní zna?ku ve zlé ví?e (takzvaný reverse domain name hijacking). Dále že doména je b?žn? p?íjmení a chce na n?m ud?lat web až bude mít dostatek prost?edk? a ?asu. Také uvedl, že jí nezískal ve zlé ví?e, protože ješt? neexistovala obchodní zna?ka stejného jména.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Doména porn.com ukradena!

Jedna z nejdražších domén na světě porn.com byla ukradena. Společnost MXN Limited o doménu prostě přišla i přes to, že jí měla…

Jak si nenechat „ukrást“ lukrativní TM doménu

Pokud jste majitelem domény, které jen trochu připomíná TM, určitě znáte takový ten podivný pocit, který se nenápadně vkrádá do…

Francouzský soud na?ídil p?evod domény France.com Francii, bývalý vlastník se chce soudit

Americká spole?nost France.com, Inc. vlastnila doménu France.com od roku 1994. Propagovala na ní výlety do Francie. V roce 2015 se však rozhodla…


Komentáře

(nezobrazuje se)