Spekulace s doménami vir? a nákaz

404m.com, 25. ledna 2020 ve 02:10:05, 3x přečteno

Zatímco sv?t sleduje novou nákazu a snahu ?íny jí potla?it, tak se ?ást spekulant? s doménami pustila do vyd?lávání na nich. Na chvilku nebude ?ešit eti?nost anebo dobré mravy. V tom už každý má takové své jasno, své hranice. Na DomainInvesting.com se rozhodli projít databázi prodaných domén a zjistit, zdali tito spekulanti mají opravdu šanci n?co vyd?lat.

Syndrom náhlého selhání dýchání je virus, který nakazil p?es 8 tisíc lidí a zabil 744. Míra úmrtnosti 9,3 %. V polovin? roku 2003 se poda?ilo zastavit ší?ení infekce, ale ješt? za?átkem roku 2004 byly nové p?ípady hlášeny z ?íny. V ?eské republice nebyly potvrzeny p?ípady nakažení SARS.

Krvácivá hore?ka ebola je virové onemocn?ní, jedno z nejhorších s jakým se lidstvo v novodobé historii setkalo. Virus byl objeven v roce 1976 a od té doby se objevuje v podob? menších epidemiích zvlášt? v afrických zemích, kdy po?et nakažených nep?esáhl 500. Výjimkou byl rok 2016, kdy se nákaza rozší?ila nap?í? n?kolika africkými státy státy a bylo nakaženo p?es 28 tisíc lidí. Po?et mrtvých p?esáhl 11 tisíc. Míra umrtvenosti bývá vysokých 50 – 90 %.

Pta?í ch?ipka, která se výjime?n? m?že p?enést na ?lov?ka odkud by se hypoteticky mohla dále ší?it. Poprvé byla identifikována v roce 1878 v Itálii pod názvem pta?í mor. Má mnoho variant. U nás nejznám?jší je H5N1, který v roce 2007 u nás nakazil prvního ?lov?ka.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Zajímavé “porušování pravidel” u publication.com

Když se dostane .com doména do posledního stádia svého života a nabude status pendingDelete, není způsob jak jí už zachránit. Alespoň tak…

Kv?li r?stu mezd CZ.NIC pot?ebuje zdražit naše národní domény o 20 K?

Podle výro?ní zprávy za rok 2017 se navýšil po?et zam?stnanc? CZ.NIC na 129. M?že za to hlavn? projekt Turris a další projekty, které z?ejm?…

Jak se obchoduje s krátkými .com doménami

Na základ? prodej? p?es Escrow.com a ve?ejn? dostupných zpráv vydal Giuseppe Graziano, p?ehled prodej? krátkých .com domén za 4 kvartál 2018.…


Komentáře

(nezobrazuje se)