Soupis poznámek k Dutch Bros. ($BROS)

404m.com, 14. ledna 2024 ve 22:16:41, 8x přečteno
Soupis poznámek k Dutch Bros. ($BROS)

Najít zajímavé investi?ní p?íležitosti není snadné, ?asto pom?že agregace dat podle r?zných parametr?, ale hodí se sledovat i lidi, kte?í mají v?tšinou pravdu anebo zajímavé zkušenosti. P?esn? takto jsem p?išel k tipu na Dutch Bros. Sta?ilo shlédnout video Dutch Bros (BROS Stock) I like it! 200% Upside?

Autor videa se už d?íve analýzou spole?nosti zabýval. V minulém videu, které bylo zve?ejn?no p?ed zhruba 2 roky p?edpov?d?l, že akcie $BROS by mohly zažít pokles. Jeho analýza byla založena na hodnocení fundament? spole?nosti a tržních podmínek. Od té doby akcie poklesly o 50 %.

Zpráva pro celý rok 2023 zatím ješt? není. Budeme si na ní muset po?kat do 21. února. Nicmén? spole?nost 8. ledna vydala prohlášení, kde n?které informace pustila ven.

Podle ?ísel to vypadá, že jsou opravdu na dobré cest?. Nicmén? to navíc co za poslední kvartály vyd?lali (+6,29M Operating Cash Flow) zhruba propálí na capex. Je mi jasné, že pro r?st je to nutné investovat, jenomže to znamená pálit hotovost a otázkou je kde jí získat. Vid?l jsem n?jaké projekce, kde FCF nebude v plusu ani v roce 2026.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Několik poznámek k sociálním sítím

Martin Ehl (šéfredaktor zahraniční rubriky Hospodářských novin) napsal na svůj blog zajímavou představu k budoucnosti reklamy, kterou mu…

5 nástrojů, které potřebujete na mobilní SEO!

Tvořte, komunikujte, analyzujte, budujte a přispívejte z Vašeho mobilu, respektive ze smart phonu. Jednoduše dělejte SEO z mobilu. Nebojte si…

Jak jsem se p?estal bát obsah p?episovat pro dobro ?tená??

Už je to snad 10 let, co jsem za?al d?lat obsahové weby kv?li „p?ilepšení si“. Od za?átku bylo to nejt?žší a nejvzácn?jší obsah. Pokud…


Komentáře

(nezobrazuje se)