Slovenské dvouznakové domény – jak jsou na tom v porovnání s .cz?

404m.com, 24. dubna 2020 ve 01:12:33, 5x přečteno
Slovenské dvouznakové domény – jak jsou na tom v porovnání s .cz?

Pod posledním p?ehledem prodaných .cz domén se zeptal Honza, kde by se daly prodat LN a NL .sk domény. P?iznám se, že .sk domény nesleduji, takže jsem mu moc nepomohl, ale zaujala m? odpov?? Jirka k tématu – “LN a NL SK domény nemají moc hodnotu, navíc spousta jich je volných.”

Historie .sk domény, není zrovna hezké ?tení. Podle n?kterých názor? byla doslova “ukradena” (viz. ?lánek na nasadomena.sk). Nakonec v roce 2017 skon?ila ve zkušených rukou CentralNic. Akvizice byla dokon?ena 9. prosince 2017. CentralNic jí technicky pozvedl, nová pravidla umožnila registrovat jí i lidem z EU, snížila se cena a rozjely promo akce, které by mohla závid?t i .cz. Zjednodušila se i pravidla pro vstup nových registrátor?, ?ehož ?ada velkých využila. To samoz?ejm? vedlo k nár?stu po?tu registrovaných .sk domén.

V roce 2017 bylo registrováno celkem 369.665 .sk domén, o rok pozd?ji 387.305 (+4,78 %), v roce 2019 už 399.472 (+3,14 %). Hlavn? však skokov? narostl po?et uživatel?. V roce 2017 jich bylo 187.724 a o dva roky pozd?ji už 375.559 (+100%).

Te? je samoz?ejm? otázka jestli by mohli mít ty volné n?jakou cenu. Když se dvouznakové .cz domény vyprodaly kompletn? (7.6.2008), tak trvalo pár let, než se za?aly prodávat za více než je registra?ní poplatek. Nap?íklad v roce 2011 byla pr?m?rná cena na aukcích za horší kousky 2470,67 CZK. Cena se p?itom nijak zvlášt? nahoru netáhla. Teprve posledních pár let vidím na aukcích že se jen vyjíme?n? prodá horší CC.cz pod 5K CZK.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna a jedna v?c o které bych rád napsal

Tento týden toho moc k hlášení není. Vlivem prodloužení expira?ní lh?ty u .cz domén se zatím žádné neuvol?ují, a tak není co chytat a…

?eský Hosting se stal akreditovaných registrátorem .cz domén a hned se umístil na 9. míst?

?eský Hosting, respektive spole?nost THINline s.r.o., se za?átkem b?ezna stala akreditovaným registrátorem .cz domén. V?era (05.08.2020) mezi…

Prodané .cz domény 9. – 15. prosince

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala outdoorove.cz, která se vydražila na dAukce za 3K CZK. Prozatím nebyla p?evedena na nového majitele.…


Komentáře

(nezobrazuje se)