Shop.app prodána za 200K USD

404m.com, 28. března 2020 ve 23:20:34, 3x přečteno

Spole?nost SEDO oznámila, prost?ednictvím svého Twiiter ú?tu, úsp?šný prodej domény shop.app za ?ástku 200K USD. Kupec domény není známý. Jedná se o prozatím o nejdražší prodanou .app doménu.

Doménu .app získal Google, prost?ednictvím své spole?nosti Charleston Road Registry Inc. za 25M USD. A?koliv byla .app delegována už v ?ervenci 2015, tak pro ve?ejnost se staly dostupné až v v kv?tnu 2018. Celkem je dodnes registrováno 680.722 .app domén, ?ímž se doména ?adí v oblíbenosti nTLD na 12. místo. ?esku je v oblíbenosti osmá. 64,5 % .app domén je registrováno prost?ednictvím nejv?tšího registrátora na sv?t? GoDaddy, samotný Google je na druhém míst? s 8 % registrací.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Doména .shop prodána za 41,5M USD

Nová doména prvního ?ádu .shop se stala prozatím nejdražší nTLD. Spole?nost GMO Registry, Inc. za ní zaplatila 41,5M USD v aukci, kde…

Gay.app prodána za 1M USD?

Raymond Hackneysi si p?edev?írem všiml p?evodu domény Gay.app, která nov? sm??ovala na ?ínskou sociální sí? Blued.com ur?enou pro gaye. Blued…

Šeredná .com doména prodána za 200K USD!

Na sedo.com se před pár dny prodala opravdu šeredná, odporná, ošklivá doslova nestoudná doména. Pokud vám následující seznam slov…


Komentáře

(nezobrazuje se)