Prodané .cz domény 24. – 30. kv?tna 2021

404m.com, 30. května 2021 ve 23:55:30, 7x přečteno

Dneska tu máme jen dva prodeje, které stojí za zmínku. První z nich je doména katalog-odkazu.cz, která se vydražila na dAukce za 3,2K CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? byl od roku 2008 katalog odkaz?. Celkem si za svou existenci doména získala 138K zp?tných odkaz? z 304 domén. To je d?vodem takto vysoké ceny.

Druhý zajímavý prodej byl také na dAukce. hanackyrybar.cz se vydražila za 1,6K CZK. Již byla p?evedena na nového majitele. Na domén? se od roku 2007 nacházel e-shop s pot?ebami pro rybá?e. S n?kolika úpravami zde byl až do roku 2020. Celkem si za svou existenci získal 657 odkaz? z 31 domén. Podle dat z Marketing Miner se také nachází ve vyhledáva?ích na 79 klí?ových slov a stále má zhruba 161 návšt?v za m?síc. Cena je tak spíše za ty zp?tné odkazy, p?ípadn? zab?hnutou zna?ku.

Tento týden jsem se v?noval doménám ve dvou ?láncích. Po?et nTLD registrovaných na ?eské kontakty p?esáhl 50K, který shrnuje rostoucí zájem o nTLD v ?R a v ?lánku Doména Protein.com prodána za 1M EUR najdete t?i zajímavé prodeje .com domén za více jak 1M USD za tento rok.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 24. – 30. ledna 2022

Nejdražší prodanou doménou byla trojpísmenná rdg.cz, která se vydražila po 11 p?íhozech za 1.301 CZK. Doména již byla p?evedena na nového…

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…

Prodané .cz domény 24. – 30. června

Jsme v půlce roku 2013 a data se nám začínají pěkně hromadit. Jen pro zajímavost za druhý kvartál se prodaly na dAukce .cz domény v…


Komentáře

(nezobrazuje se)