Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – kv?ten 2023

404m.com, 3. června 2023 ve 23:41:04, 2x přečteno

Kv?ten byl celkem zajímavý. M?l jsem polí?eno na více spole?ností, ale nakonec jsem se rozhoupal jen k dv?ma navýšením pozic. Trh táhnou technologické spole?nosti, které jedou AI. Za?íná se mluvit o bublin?, ale popravd? zatímco technologie metaverz, NFT anebo i blockchain m? nechávaly celkem chladným a neum?l jsem si to p?edstavit jak je využiji k práci, tak AI mi už slušn? pomáhá. Dokonce jsem si v kv?tnu zaplatil ChatGPT a Midjourney. Obojí prodloužím, protože jsem spokojený. Pokud tu vzniká bublina, tak jsme na za?átku a m?že být ješt? sakra velká než praskne.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení, n?které zem? mohou mít vyšší).

SRP je složeno z toho nejrizikov?jšího, zárove? s potenciáln? nejvyšším ziskem. V minulosti to byly hlavn? penny stocks, kde mi nevyšlo nic. Aktuáln? tam je jedna firma s potenciálem a jinak velká sázka na t?ža?e $BTC.

Tohle komentovat asi nemá smysl. $RIOT a $MARA je sázka na BitCoin a že jeho cena poroste rychleji než budou vydávat nové akcie na financování provozu. Zatím to nevypadá špatn?, ale bude to t?eba vysed?t. N?co k $RIOT v ?lánku Riot Platforms, Inc. ($RIOT) – Q1/2023, co se d?je jak to vypadá.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – listopad 2023

Kone?n? jsem dostal k napsání p?ehledu za listopad. Moc práce a všichni nemocní nedává moc prostoru pro psaní po ve?erech :) Celkov? však…


Komentáře

(nezobrazuje se)