Reklamy v Messengeru na Facebooku

webzurnal.cz, 7. srpna 2017 ve 09:21:45, 5x přečteno

Oblíbený chat na Facebooku se brzy prom?ní! Po úsp?šném testování se nejv?tší sociální sí? Facebook rozhodla doplnit do chatovací aplikace Messenger reklamy. Ty by se mohly za?ít objevovat už koncem ?ervence 2017.

V lednu 2017 za?al Facebook testovat reklamu v mobilním Messengeru v Austrálii a v Thajsku. Po ukon?ení testování, které dopadlo dob?e, se to rozší?í o celého sv?ta. To by se m?lo stát do konce tohoto roku.

Messenger se tak stane novým reklamním nástrojem, který bude umož?ovat vytvá?et cílenou reklamu. Díky tomu budou mít firmy nov? možnost op?tovného spojení s uživateli prost?ednictvím sponzorovaných zpráv. Uživatelé Messengeru pak uvidí propaga?ní sd?lení „jen“ v domovském okn? aplikace, nikoli v jednotlivých konverzacích.

Po kliknutí na reklamu v Messengeru bude uživatel bu? p?esm?rován p?ímo na zvolené webové stránky, nebo bude moci zahájit chatovou konverzaci s konkrétní firmou. V Messengeru bude možnost skrytí reklamy, ovšem to bude pouze do?asné.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

Fanoušci stránky na Facebooku: reklama a šíření mezi přáteli

Reklama na Facebooku může přivést návštěvníky na web (kde je následně k něčemu přesvědčíme). Nebo je může přivést na stránku na

Srpnový ob?žník z digitálního sv?ta 2017

Cílem nové kampan? je podpo?it focení na iPhonech a kampa? #ShotoniPhone, kdy Apple bude na svém profilu zve?ej?ovat fotografie vytvo?ené na

Žebříčky na Facebooku

Dnešní téma není nějak extrémně přínosné z hlediska nějaké vzdělávací hodnoty, nicméně na zajímavosti mu to neubírá. Našel jsem a…


Komentáře

(nezobrazuje se)