Prosba o radu: Jak neco rozjet?

podnikanivusa.com, 31. října 2018 ve 03:45:04, 1x přečteno

jmenuji se Martin a na úvod ti chci ?íct, že ti moc fandím ve všech tvých projektech, které jsi d?lal a které v budoucnu d?lat budeš. Jak vidím na tvém blogu, startování nových projekt? je pro tebe n?co jako droga. I když z nuly vybuduješ úsp?šný, prosperující podnik, tak t? láká ud?lat zase krok do neznáma a ješt? k tomu v prost?edí o kterém nevíš t?eba v?bec nic. V tom máš m?j velký obdiv, že máš takový cit do kterého odv?tví vstoupit. 

Moc bych cht?l zkusit n?jaký projekt. Tohle je jedna z v?cí, kterou mám napsanou co chci ud?lat, než zem?u. Nevím zda usp?ji ?i ne, ale chci to alespo? zkusit! Abych si ve stá?í nemohl vy?ítat, že jsem to ani nezkusil. ?tu knihy, p?íb?hy o lidech co podnikají a z toho d?vodu jsem se dostal až k tvému blogu. Nezam??uji se na ur?itou v?c v daném oboru ale prost? p?emýšlím o ?emkoliv co by m?lo šanci na úsp?ch. V podnikání nevidím jen dosažení zisku (i když bez toho to nejde) ale i svobodu, že bude záležet jen na m? kolik ?asu budu do toho investovat a jak budu chtít abych byl úsp?šný. 

Nevím podle ?eho se rozhodnout, zda má tento nápad šanci na úsp?ch. P?eci jen náš vnit?ní hlas dokáže vyprodukovat spoustu myšlenek pro? tento projekt nemá šanci na úsp?ch. Na jednu stranu je to dob?e, že ?lov?k nejde do všeho co jej napadne, ale na druhou stranu nesmí být tento hlas co t? nepustí do žádného projektu. Mám našet?eno asi 700.000,- a myslím že s tím už se dá p?emýšlet o rozjezdu n?jakého projektu. Na druhou stranu bych asi necht?l vsadit všechny peníze na jednu kartu, takže by to nem?l být projekt, který je náro?ný na po?áte?ní investici. 

Zkouším hledat nap?. produkty nebo služby, které jsou v zahrani?í úsp?šné a které v ?R t?eba chybí. P?emýšlel jsem i nad investicí do nemovitostí, ale s mým budgetem a sou?asnou situací nemovitostí v ?r bych mohl koupit na pronájem max 1+1. A to není moc výnosné. 

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Nad emaily ?tená??: Vyplatí se d?lat magazín?

Minulý týden mi dorazil dotaz od jednoho ze ?tená?? 404M zdali se vyplatí d?lat magazín. Trochu si prolustroval mé blogy a zajímalo jej jestli…

Jak rozjet Webdeal

Webdeal.cz je diskuzní fórum, které vzniklo jakou sou?ást rebelie proti zm?nám na Webtrhu v ?íjnu 2010. Z fan projektu vyrostl Webdeal do online…


Komentáře

(nezobrazuje se)