Prodané .cz domény 6. – 13. ledna 2019

404m.com, 14. ledna 2019 ve 00:29:41, 4x přečteno
Prodané .cz domény 6. – 13. ledna 2019

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala 8p.cz, která byla v uživatelské aukci na Subreg vydražena za 5K CZK. Za dvouznakovou doménu super cena. Na domén? byla pouze parkovací stránka anebo reklama. 8P by šla použít ur?it? pro název n?jaké propaga?ní kampan? – 8 pro, 8 pozitiv, 8 pražák? :) atd.

Na druhém míst? je také dvouznaková doména. 6w.cz se také vydražila na Subreg v uživatelské aukci. Kone?ná cena byla o n?co nižší 4.501 CZK. K 6W m?la podobný osud pouze parkovací stránky. Tato doména je v?tší výzva. K 6W toho moc nenajdete. U zboží nej?ast?ji 6 Watt?.

Na t?etím míst? je doména mliko.cz, kterou odchytila dAukce a vydražila ve ve?ejné aukci za 1.822 CZK. P?vodn? jsem si myslel, že se jedná ?ist? o nespisovné ozna?ení pro mléko, ale podle wikipedie je to také atypický zp?sob ?epování piva.  Pivo na první pohled p?ipomíná sklenici mléka, protože p?llitr je plný krémové až smetanové pivní p?ny.[1] ?ást pitné p?ny se po n?jaké dob? p?em?ní na pivo.[2] Kouzlo mlíka se nejvíce projeví, když se vypije na jeden zátah. Takto na?epované pivo se zdá být v chuti sladší. viz. Wikipedie

Tento týden jsem aktualizoval ?lánek na cn130 Kde registrovat nejlevn?jší .cz domény. Na zdražení všichni reagovali zhruba stejn?. Pokud byste vid?li n?jakou zajímavou nabídku na .cz domény tak dejte v?d?t. Nesmí však být podmín?na koupí služby.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no…

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

Prodané .cz domény 21. – 27. ledna 2019

Nejdražší doména se vydražila na dAukce. Nový majitel dal za debetnikarta.cz 3,4K CZK. Nejednalo se však o odchyt ale uživatelskou aukci.…


Komentáře

(nezobrazuje se)