Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

404m.com, 7. ledna 2019 ve 01:13:56, 4x přečteno
Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no celkem 85 p?íhoz?. Prozatím nebyla ješt? p?evedena na nového majitele, takže není nic jisté.

A pro? se ez.cz dostala s cenou tak vysoko? Bývalým obsahem to nebude. 2007 – 2008 na ní byla jen prezentace hostingových služeb. Doména nejeví známky n?jaké návšt?vnosti. Co jsem hledal na wikipedii, tak ez se váže ke EZ Publish (open source CMS), Google ke zkratce p?i?adil Elektrizace železnic Praha, což je spole?nost která se zabývá vývojem, výrobou a montáží za?ízení pro napájení železni?ní, tramvajové a trolejbusové dopravy elektrickou energií. Oficiální stránky mají na elzel.cz. Jako dvoupísmenná doména má samoz?ejm? hodnotu v ?ádech desítek tisíc, ale 100K je dost. Za tím n?co ješt? bude.

Na druhém míst? jsou odchycené domény Subreg. Minimální cena za odchyt je 5K CZK. První z nich je mimis.cz a druhá mytaxi.cz. Ob? už byly p?evedeny na nového majitele. MIMIS je informa?ní systém pro m?stskou i obecní policii, který má oficiální stránky na mimis.is. Ovšem slovo mimis se vyskytuje ?asto i ve spojitosti z r?zným zbožím. mytaxi.cz je p?esm?rována na mytaxi.com. Vypadá to že doménu získal vlastník mytaxi.com i když p?es tu ochranu soukromí se to na sto procent ?íct nedá.

Celkem se mezi nejdražší prodané domény tento týden dostalo 6 kousk?. Uvidíme jestli bude ez.cz p?evedena na nového majitele. Nesmím zapomenout to pak upravit v Doménovém Rejst?íku. Prozatím je 39 nejdražší prodanou .cz doménou.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…

Prodané .cz domény 21. – 27. ledna 2019

Nejdražší doména se vydražila na dAukce. Nový majitel dal za debetnikarta.cz 3,4K CZK. Nejednalo se však o odchyt ale uživatelskou aukci.…


Komentáře

(nezobrazuje se)