Prodané .cz domény 5. – 11. ?ervna 2023

404m.com, 11. června 2023 ve 23:58:00, 2x přečteno

Nejdražší z nich je chytraklicenka.cz, která se na dAukce vydražila po 20 p?íhozech za 4,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. V roce 2017 vznikl na domén? web “Kolínská chytrá klí?enka”, což byla webová prezentace klí?enky, která um?la otvírat elektrické zámky ve školách, t?locvi?nách, kolárnách, dala se použít v MHD a Kolín a dokonce i jako platební karta. Souhrn co všechno um?la najdete t?eba na mesta-budoucnosti.cz. Na první pohled to vypadá hodn? dob?e, je tak zvláštní že v roce 2022 p?estal web fungovat a objevila se jen stránka registrátora. Po chvilce párání to vypadá, že projekt se p?ejmenoval na “Chytrá kolínská klí?enka – ŠKOLNÍ KARTA” a nový web je na subdomén? m?sta skolnikarta.mukolin.cz. Na doménu vede 1,8 tisíc zp?tných odkaz? z 46 web?, což není moc vzhledem k projektu.

Na druhém míst? je doména valasskakrajina.cz, který se prodala za 4,1K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie domény sahá až do roku 2003, kdy na ní vznikl “informa?ní server pro p?írodu a krajinu”, který provozovala Spole?nost pro p?írodu a krajinu ACTAEA ve spolupráci s n?kolika dalšími organizacemi pat?ící pod stát, což je vždy zajímavé, protože snadno m?že získat odkazy ze státních web?, které mají vysokou autoritu. Doména má celkem služby odkazový profil – 887 tisíc zp?tných odkaz? ze 100 web?. N?které vypadají celkem hezky.

A na t?etím míst? tento týden skon?ila doména portalpraha.cz s cenou 1K CZK. Také vydražena na dAukce. Na domén? v roce 2009 vznikl rozcestník pro Prahu. Pozd?ji se na webu za?aly objevovat i tematické ?lánky. Na doménu vede celkem 1,5K zp?tných odkaz? ze 71 domén.

V první ?ad? jsem ?ešil, že mi po aktualizaci na Android 13 p?estala fungovat data. Po pár dnech se mi to poda?ilo vy?ešit a ud?lalo mi to takovou radost, že jsem o tom napsal ?lánek – Po aktualizaci Android 13 nejdou data na Vodafone – ?ešení problému.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 5. – 11. ?íjna

Tento týden byl celkem zajímavý. Nap?íklad nejdražší prodaná doména je názvem obce, respektive hned dvou. Za doménu filipovice.cz, dal…

Prodané .cz domény 11. prosince – 17. ledna

Zatím to vypadá, že se trh s .cz doménami jen rozjíždí. A?koliv byl tento týden lepší než minulý, meta 20K CZK nebyla prozatím dosažena.…

Prodané .cz domény 5. – 11. srpna

Tak tu tento rok máme první týden, kdy se žádná doména ?eských aukcích neprodala za 1K+ CZK. Možná ude?ili naplno prázdniny anebo prost?…


Komentáře

(nezobrazuje se)