Prodané .cz domény 5. – 11. ?íjna

404m.com, 11. října 2015 ve 16:41:27, 9x přečteno

Tento týden byl celkem zajímavý. Nap?íklad nejdražší prodaná doména je názvem obce, respektive hned dvou. Za doménu filipovice.cz, dal nový majitel na Subreg 35K CZK. Tedy zatím nedal, doména ješt? nebyla p?evedena. Dle wikipedie v obou obcích dohromady nebydlí ani 100 obyvatel. Na druhou stranu, když se zeptáme Google, tak zjistíme, že se jedná i o název lyža?ského areálu.

Na druhém míst? je dvouznaková doména 0j.cz, která se prodala na Subreg za 4.250 CZK. Dejme tomu „horší“ dvouznakové domény vidíme v posledních týdnech v aukcích celkem ?asto (0k.cz, 0f.cz, 4o.cz, c0.cz). Jejich ceny se drží v?tšinou nad 4K CZK. Procházel jsem n?kolik prodej? z roku 2014 pro porovnání a ceny jsou u tohoto druhu domén zhruba srovnatelné. Oproti tomu v roce 2013 se daly doména jako 9x.cz, a0.cz, 5y.cz, f7.cz, z8.cz a dokonce i yj.cz sehnat pod 3K CZK. Dokonce tam je i pár prodej? pod 2K CZK. Takže jejich cena jde velmi pomalu ale jist? nahoru.

Do t?etice tu máme zajímavý kousek luxusnibazeny.cz za 2.567 CZK. Jakmile doména odkazuje na n?jaké luxusní zboží, v?tšinou k ní p?istupujeme trochu jinak. Movit?jší zákazníci jsou si ochotni p?iplatit za lepší služby. Jsou b?žné i v?tší marže. To platí i o luxusních doménách. Samoz?ejm? nesta?í mít slovo luxusní jen v názvu. D?ležitá je i asociace klí?ových slov a jestli je v?bec n?kdo zná/hledá.

Celkem se tento týden prodalo 52 .cz domén za celkovou cenu 69.620 CZK, velký podíl na tom má samoz?ejm? doména filipovice.cz. I tak tento týden pat?í mezi ty lepší.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 11. prosince – 17. ledna

Zatím to vypadá, že se trh s .cz doménami jen rozjíždí. A?koliv byl tento týden lepší než minulý, meta 20K CZK nebyla prozatím dosažena.…

Prodané .cz domény 5. – 11. srpna

Tak tu tento rok máme první týden, kdy se žádná doména ?eských aukcích neprodala za 1K+ CZK. Možná ude?ili naplno prázdniny anebo prost?…

Prodané .cz domény 11. – 17. listopadu

Tento týden se po dlouhé době vydražila krásná geo doména na dAukce. Za edinburgh.cz dal kupec 9,5K CZK. Teď už jen stačí na doméně


Komentáře

(nezobrazuje se)