Prodané .cz domény 5. – 11. srpna

404m.com, 11. srpna 2019 ve 17:31:57, 2x přečteno
Prodané .cz domény 5. – 11. srpna

Tak tu tento rok máme první týden, kdy se žádná doména ?eských aukcích neprodala za 1K+ CZK. Možná ude?ili naplno prázdniny anebo prost? nebylo na co p?ihazovat. Hmm víte co? Tentokrát sem dám kompletní seznam všech prodaných domén b?hem tohoto týdne a posu?te sami.

Rozhodn? doporu?uji p?e?íst ?lánek Spole?nost Gransy (Subreg) ukon?ila ?lenství v komo?e registrátor? CZ.NIC – “Bez politika?ení je to jen zápis v databázi” a to v?etn? komentá?? pod ním. Po?et registrovaných .cz domén tento rok zatím jen padá a odchod registrátora s ICANN akreditací a celosv?tovými zkušenostmi z komory registrátor? CZ.NIC takovýmto zp?sobem ukazuje že n?co není úpln? v po?ádku.

?lánek Jak se promyšlený vtípek prom?nil v no?ní m?ru kv?li domén? je spíše k pobavení. Na druhou strnu je i hezkým p?ípadem, že je dobré ?íst si “návod k použití” i pro domény :)

Když už jsme to dneska sfoukli tak rychle, tak ješt? p?ihodím jeden graf. Je to vývoj m?sí?ního po?tu požadavk? na registraci domény zaslaný registrátory domén na registr CZ.NIC od ?ervna 2017 do ?ervence 2019. Zjednodušen? ukazuje po?et pokus? o registraci (chycení) .cz domény. V lednu 2019 to bylo 5.923.377 požadavk? a v ?ervenci 25.080.271. To znamená že se po?et znásobil více jak 4x.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 5. – 11.srpna

Na dAukce se po delší době opět pořádně dražilo Po 50 příhozech se na konečnou cenu 18K CZK prodala nejdražší doména tohoto týdne…

Prodané .cz domény 12. – 18. srpna

Tak tu máme po necelých 5 m?sících prodej nad 10K na dAukce. Jedná se o doménu hakr.cz, která se 26 p?íhozech vydražila za 11.050 CZK.…

Prodané .cz domény 5. – 11. ?íjna

Tento týden byl celkem zajímavý. Nap?íklad nejdražší prodaná doména je názvem obce, respektive hned dvou. Za doménu filipovice.cz, dal…


Komentáře

(nezobrazuje se)