Prodané .cz domény 15. – 21. listopadu 2021

404m.com, 21. listopadu 2021 ve 23:37:40, 3x přečteno
Prodané .cz domény 15. – 21. listopadu 2021

Tento týden byl jedním z nejslabších v tomto roce. Celkem se prodalo pouze 24 .cz domén za 4.650 CZK. Žádný prodej nep?esáhl 200 CZK, takže dnes není v tomto ohledu o ?em psát.

Jeden z mých nejstarších stále fungujících projekt? je Doménový Rejst?ík, kde jsou evidovány všechny m? známé prodeje .cz domén. Po snad 8 letech jsem zjistil, že jeden skript špatn? zapisuje DNS k doménám, takže nashromážd?ná data za celou tu dobu jsou vadná.

Hotfix mi zabral pár minut. Je to psané sice ješt? pro staré PHP 5.4 (snad), ale nem?l jsem problém se v tom zorientovat. Takže odte? už tam budou správn? zapisovány zm?ny DNS. Ne že by to bylo n?jak extra d?ležité, ale takto dokážu dohledat, že pokud jde doména do aukce, ta skon?í tak byla t?eba prodána. Konkrétn? o prodeji spíše rozhoduje zm?na majitele, ale u pronájmu se majitel zm?nit nemusí a jak jsem nedávno pochopil, tak pronájem domén tu v jisté mí?e funguje celkem dob?e.

M?j projekt, který má za cíl monitorovat adopci nTLD v ?R, zjistil abnormální nár?st uvol?ovaných .eu domén. Je to zp?sobeno promo akcí EURid, která prob?hla p?ed více jak rokem. Byla velká sleva na .eu domény a n?kte?í registráto?i je dokonce nabízeli zdarma. Te? takto registrované domény se znovu dostávají do ob?hu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 15. – 21. b?ezna 2021

Po delší dob? tu máme zajímavý prodej. Wladass se pochlubil prodejem domény koronavirus.cz za 50K CZK. Jednalo se o soukromý prodej. Pro tento…

Prodané .cz domény 15. – 21. února 2021

Mám tu další prodej za 10K+CZK. Tento týden mi napsal Ondra, že se mu poda?ilo koupit doménu ridicskyprukaz.cz na Webtrhu za 10K CZK. P?l hodiny…

Prodané .cz domény 15. – 21. ?íjna 2018

Na druhém míst? je volfova.cz, která se vydražila na dAukce za 2.622 CZK. Jedná se o pom?rn? rozší?ené ?eské p?íjmení. Využití tedy jako…


Komentáře

(nezobrazuje se)