Prodané .cz domény 29. dubna – 5. kv?tna

404m.com, 5. května 2019 ve 16:18:12, 7x přečteno

Tento týden byl hodn? slabí a to i když vezmeme v potaz st?edu, kdy se nedražilo. Celkem se prodalo sice 36 .cz domén, ale jejich celková cena byla pouze 9,7K CZK. Chyb?l n?jaký výrazn?jší prodej.

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala wimhof.cz za 1,1K CZK, která se vydražila na dAukce. Doména už byla p?evedena na nového majitele, který na ní umístil zajímavý obsah o Wim Hofov? metod?, u kterého jsem se zasekl p?i psaní tohoto ?lánku. Stále to rozdýchávám :)

Ani tentokrát nechybí doménová p?edpov?? od @DoménovéhoRobota. Stále jsem se ješt? nedostal k aktualizaci n?kterých skript?. Pár v?cí je t?eba p?ed?lat – zvlášt? n?které tipy na domény, které dlouho nikdo nechce (staré zna?ky apod.). Tak uvidíme p?íští týden.

Až do pond?lí máte možnost nabídnout ostatním ?tená??m n?jakou hezkou .cz doménu pod ?lánkem Vaše .cz domény na prodej LXXXIV.. Statisticky se nejlépe prodávají domény pod 5K CZK ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 14. – 20. dubna

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala phprs.cz s cenou 6K CZK. phpRS je (tedy spíše byl) český redakční systém, distribuovaný…

Prodané .cz domény 8. – 14. dubna

Nejdražší doménou tohoto týden se stala jobkralle.cz, kterou si n?kdo nechal odchytit p?es Subreg. Odchyt, resp. speciální registrace jak se…

Domény prodané na daukce 5 – 11 dubna

Takže tu máme opět konec týdne a přehled prodaných .cz domén na daukce.cz. I tento týden skončila jedna doména nad magickou hranicí 10K…


Komentáře

(nezobrazuje se)