Prodané .cz domény 8. – 14. dubna

404m.com, 14. dubna 2019 ve 12:33:20, 1x přečteno

Nejdražší doménou tohoto týden se stala jobkralle.cz, kterou si n?kdo nechal odchytit p?es Subreg. Odchyt, resp. speciální registrace jak se tato služba nazývá,  stojí minimáln? 5K CZK. V sou?asné dob? už je doména p?evedena na nového majitele a využívána na reklamní ú?ely. Na domén? se od roku 2013 nacházel vyhledáva? práce JOBkralle. Ten však byl pozd?ji p?esm?rován na jinou adresu jobswype.cz.

Na druhém míst? je soukromý prodej domény sila.cz za 4K CZK. Honza mi ke koupi domény napsal, že si všiml její aukce na Webtrhu, ovšem ta už skon?ila. oslovil proto prodejce p?ímo a dohodli se. Je to krásná ukázka toho, jak d?ležité je domény nabízet kde to jen jde. Prodat se hned nemusí, podstatné je, aby potenciálního zájemce oslovila, bylo vid?t že je na prodej a m?l p?edstavu i o cen?. Všechny tyto faktory jsou hodn? d?ležité. Už hodn?krát jsem se setkal s p?ípadem, kdy potenciální zájemce neoslovil majitele domény, protože m?l strach že za doménu bude chtít stovky tisíc. Sta?ilo se zeptat a zjistili by že p?edstava prodejce je o ?ád nižší.

No a do t?etice tu máme doménu webnotes.cz vydraženou na dAukce za 1,4K CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na prozatím prázdný WordPress. Jedná se o pom?rn? starou domény. První obsah se na ní objevil v roce 2004. Byla na ní internetová aplikace ur?ená k publikaci studijních výsledk? žák? a obousm?rnou komunikaci mezi školou a rodi?i. Tento projekt na ní byl až do roku 2019, kdy doména expirovala a byla smazána.

Koukám že mezi doménami je i jeden z Webtrh klon? – webfair.cz. Ty vznikly po neoblíbených zm?nách sm?rování Webtrhu. To byly bláznivé ale zábavné ?asy :) Dnes už z klon? zbyl jen polomrtvý webdeal.cz (2 nová vlákna a cca 5 p?ísp?vk? za duben).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 14. – 20. dubna

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala phprs.cz s cenou 6K CZK. phpRS je (tedy spíše byl) český redakční systém, distribuovaný…

Prodané .cz domény 8. – 14. července

„Když jsem blog o pasivním příjmu rozjížděl na EU doméně, nečekal jsem až takový zájem. Překvapil mne a postupně mi jednoduše bylo…

Prodané .cz domény 8. – 14. ?ervna

Máme za sebou další úsp?šný týden pro .cz domény. Na dAukce se poda?ilo prodat hned dv? domény, které se zapíší do žeb?í?ku…


Komentáře

(nezobrazuje se)