Prodané .cz domény 27. srpna – 2. zá?í 2018

404m.com, 2. září 2018 ve 12:05:05, 2x přečteno

Doménu koupil p?ímo Subreg (viz. komentá? v diskuzi): „whmcs.cz byla prevedena ihned – koupili jsme ji my. Sami poskytujeme na subregu WHMCS modul k integraci spravy domen do toho rozhrani.“

Její první záznam v archivu je z roku 2016, kdy na ní bylo p?esm?rování na hosting. To zde bylo až do roku 2018. WHMCS je systém pro vlastní hostingové služby od spole?nosti WHMCS LLC.. Slouží k z?izování a správ? sdílených webhosting? a domén. Obsahuje zárove? i ú?etní systém a podporu. Na stránkách tvrdí že mají 45 tisíc uživatel? z 200 zemí sv?ta. Otázkou je kolik z ?R. Jednak kv?li p?eklepové návšt?vnosti a pak jestli by t?eba m?li zájem doménu koupit pro ?eskou verzi. Ješt? m? napadá že by se web dal použít pro affiliate. Nabízejí 15 % z objednávky.

Druhá zajímavá prodaná doména je edh.cz, která se vydražila na dAukce za 1.120 CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele. Trojznakové domény pomalu ale jist? docházejí a n?kte?í domaine?i plní své virtuální sklady :) Ovšem u edh.cz to tak úpln? neplatí. Její historie sahá až do roku 2000, kdy se na ní objevily stránky cestovní kancelá?e, které m?li v pati?ce – Tyto stránky jsou optimalizované pro Internet Explorer 4 a rozlišení 800×600. To je nostalgie co? O pár let pozd?ji už p?ešli na Adobe Flash. Ten zde byl až do roku 2009. Pak doména z?ejm? expirovala. Další záznam je z roku 2013 kdy na ní bylo p?esm?rování. To zde z?stali až do roku 2017. Na doménu nevede moc odkaz?. Má MoZ DA 11. T?žko ?íct k ?emu jí využít. EDH moc zajímavých význam? nemá.

Celkem se tento týden prodalo 28 domén za 10.280 CZK. Pouze výše uvedené domény se prodaly nad 500 CZK. Dále se prodaly ?ty?i další trojznakové domény a to cud.cz  za 340 CZK, ggb.cz, jh6.cz a tho.cz za 150 CZK.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 30. ?ervence – 5. srpna

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala admintools.cz, která se vydražila na Subreg za 7,5K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na…

Prodané .cz domény 15. – 21. ?íjna 2018

Na druhém míst? je volfova.cz, která se vydražila na dAukce za 2.622 CZK. Jedná se o pom?rn? rozší?ené ?eské p?íjmení. Využití tedy jako…

Prodané .cz domény 21. – 27. ledna 2019

Nejdražší doména se vydražila na dAukce. Nový majitel dal za debetnikarta.cz 3,4K CZK. Nejednalo se však o odchyt ale uživatelskou aukci.…


Komentáře

(nezobrazuje se)