Prodané .cz domény 27. ?ervna – 3. ?ervence 2022

404m.com, 3. července 2022 ve 23:49:00, 3x přečteno

Nejdražší z nich byla i-stavitel.cz, která se po 18 p?íhozech vyšplhala na 2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele, který jí p?esm?roval jinam z?ejm? p?es affil. Doménu jsem nenašel v archivu ani na ní nevedou žádné odkazy. Pro? za ní dal nový majitel tolik pen?z je mi tak trochu záhadou. Možná se jedná o p?eklepovku k istavitel.cz, nicmén? ta nefunguje.

Na druhém míst? je soldanella.cz vydražená za 1.105 CZK na dAukce. Vypadá to že už byla p?evedena na nového majitele. Historie domény sahá až do roku 2005, kdy se na ní objevila upoutávka na nový web Klubu skalni?ká?? Praha. Ten se na ní však objevil až v roce 2008. Fungoval až do roku 2022. Za svou existenci nabrala doména 1171 zp?tných odkaz? ze 76 domén. Soldanella je rostlina, ?esky D?ípatka. Nezkoumal jsem zdali má tato rostlina komer?ní potenciál ceny domény, nicmén? ty zp?tné odkazy nejsou špatné. To byl asi d?vod vyšší ceny.

Tento týden jsem po ve?erech našel sílu a n?co i sepsal. Za zmínku ur?it? stojí Doména Chill.com byla prodána za 1,6M USD. Aktuáln? je to t?etí nejdražší prodaná .com doména tohoto roku.

V pátek jsem napsal i souhrn mého investování p?es eToro – Jak mi jde investování na eToro – ?erven 2022. K Fio jsem se bohužel o víkendu nedostal, takže p?íští týden.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 21. – 27. ledna 2019

Nejdražší doména se vydražila na dAukce. Nový majitel dal za debetnikarta.cz 3,4K CZK. Nejednalo se však o odchyt ale uživatelskou aukci.…

Prodané .cz domény 27. zá?í – 3. ?íjna 2021

Tento týden byl hlavním tématem prodej domény Jidlo.cz za 750K CZK, který prob?hl minulý rok. Po hodn? dlouhé dob? se tak objevil v?tší…


Komentáře

(nezobrazuje se)