Prodané .cz domény 27. ?ervna – 2. ?ervence 2023

404m.com, 2. července 2023 ve 23:45:53, 2x přečteno

Nicmén? tento týden se jeden zajímav?jší prodej objevil na dAukce. Doména gentlemans.cz se vydražila po 25 p?íhozech za 3.201 CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. První záznam o domén? je z roku 2009, kdy se na domén? objevil e-shop. Na doménu vede celkem 257 zp?tných odkaz? z 23 web?. Celkov? však kvalita odkaz? je nízká.

@DoménovýRobot je aktuáln? vypnutý a nezve?ej?uje nic na Twitter. Stále ?ekám na spušt?ní funkce publikování p?ísp?vk? p?es Twitter API 2.0, které bylo už dávno slíbeno. Nicmén? Twitter se potýká se aktuáln? potýká s ?adou problém? a limitováním. Prozatím tak m?žete odebírat zajímavé expirované kousky p?es RSS na https://cybersquatting.cz/rss/volne_domeny.php.

Tento týden jsem toho moc nenapsal ani neud?lal. Byl jsem pracovn? v Lucemburku a vrátil jsem se teprve v?era. Stihl jsem však ješt? sepsat Jak mi jde investování na eToro – ?erven 2023 než jsem upadl do bezv?domí :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 27. b?ezna – 2. dubna 2023

Nejdražší prodanou doménou se stala motoveterani.cz, která se po 14 p?íhozech prodala za 3,7K CZK. Doména již byla p?evedena na nového…

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 21. – 27. ledna 2019

Nejdražší doména se vydražila na dAukce. Nový majitel dal za debetnikarta.cz 3,4K CZK. Nejednalo se však o odchyt ale uživatelskou aukci.…


Komentáře

(nezobrazuje se)