Prodané .cz domény 24. – 30. zá?í 2018

404m.com, 1. října 2018 ve 00:15:10, 5x přečteno

Nejdražší z nich byla trojznaková egl.cz za 8.022 CZK na dAukce. Už byla p?evedena na nového majitele, který jí má v nabídce svého portfólia. Na domén? byla v roce 2009 vytvo?ena prezentace spole?nosti EGL. Ta byla o pár let pozd?ji p?esm?rována na Axpo Holding AG, která jí koupila. Poslední záznam p?esm?rování je z roku 2017.  A k ?emu EGL využít? Podle wikipedie je EGL programovací jazyk, ale také API pro komunikaci mezi  Khronos rendering API (OpenGL, OpenGL ES, OpenVG) a Windows. Google spíše odkazuje na Evropskou herní ligu (European Gaming League). To je výhoda trojznakových domén, mohou znamenat spoustu v?cí a každý den m?že být z nic ne?íkajících písmen n?co velkého.

Na druhé míst? je také trojznakovka prodaná na dAukce bfe.cz. Za 5.722 CZK jí koupil stejný kupec jako p?edchozí. Na domén? nikdy žádný projekt nebyl, jen nabídka k odkupu. Pár využití by se našlo, ale zaujal m? pojem boyfriend experience :) Ta doména má potenciál :D

Celkem se do dnešního p?ehledu dostalo 7 kousk?. Mimo t?i uvedené v seznamu se prodalo ješt? dalších jedenáct trojznakových. Z?ejm? n?kdo rozpouští své portfólio.

P?íští pátek budete mít op?t možnost nabídnout n?jakou hezkou .cz doménu na prodej pod ?lánkem na 404M. Dle reakcí, které chodí emailem se tento rok zatím celkem da?í, za což jsem rád. Ostatn? tyto nabídky v?tšinou b?hem 4 dn? mají 1,5K – 2K p?e?tení, což trumfne v?tšinu ?lánk? co napíšu. Jen pro zajímavost v?tšina nabídek nep?ijde ihned. V?tšinou až za 2 – 3 týdny. Co si vzpomínám tak nejv?tší úsp?šnost mají dvouznakové domény.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…

Prodané .cz domény 25. – 31. ledna

Tento týden bylo prodáno rekordních 24 domén za více jak 500 CZK z celkem 46. Celková ?ástka za všechny prodané domény je 30.866 CZK, takže…

Prodané .cz domény 29. ?íjna – 4. listopadu 2018

Tak dneska tu máme zatím nejv?tší prodej tohoto roku. Na Subreg se prodala doména raja.cz za 150K CZK. K prodeji došlo 24.10, ale v seznamu…


Komentáře

(nezobrazuje se)