Prodané .cz domény 2. – 8. dubna

404m.com, 8. dubna 2018 ve 16:26:31, 4x přečteno

Nejdražší byla ponetovice.cz za 1,3K CZK. Prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Pon?tovice je obec se 406 obyvateli v Jihomoravském kraji. Oficiální web mají na ponetovice.eu. Nedávno jsem p?emýšlel k ?emu a komu by se vyplatila taková doména? M?žete ud?lat prezentaci vesni?ky jen tak pro radost, bez úmyslu vyd?lat. Pro n?koho je to prost? relaxace. Oficiální weby jsou nudné a v?tšinou je jejich úkol hlavn? splnit administrativní povinnosti. Anebo m?že posloužit jako prezentace vašich schopností, pokud ješt? nemáte po?ádné reference. Stovky obyvatel také mohou tvo?it základ podnikání. Taková hosp?dka by mohla mít vlastní jednoduché webové stránky a pro? k tomu nevyužít doménu obce kde je? Obdobn? t?eba ubytovací za?ízení. M?žete tam psát o novinkách v obci, publikovat fotky atd. Pár stránek bude v?nováno vašemu podnikání a je to.

Druhou nejdražší doménou je slap.cz za 1.150 CZK. Na domén? se d?íve nacházel eshop, který zanikl. Alexa stále hlásí n?jakou návšt?vnost, MOZ DA 27 a 38 odkaz?. Slap je anglicky facka. Možnost využití? Spousta ;) P?edstavte si že byste mohli nahrát n??í fotku a skript by z ní vytáhl obli?ej, dal jej jako texturu na fotku a v trenažéru byste jej mohli fackovat dle libosti. Relaxa?ní stránka, která by s trochou virální propagace mohla být alespo? na chvíli skv?lí hit :)

A to je asi vše. Žádné další domény se tento týden neprodaly nad 500 CZK. Za zmínku snad ješt? stojí prodej trojznakových gdl.cz a jjf.cz na dAukce za 150 CZK každá.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google p?idal do mobilního vyhledávání tla?ítko „Další výsledky“

B?hem posledních dvou dní Google postupn? vypouští do vyhledávání na mobilních telefonech tla?ítko „Další výskledky“. To se objevuje…

Prodané domény 2. – 8. dubna

Tento týden se moc neprodávalo. Nejdražším kouskem byla dvouznaková doména g4.cz, kterou se podařilo odchytnout a úspěšně vydražit…

Prodané .cz domény 14. – 20. dubna

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala phprs.cz s cenou 6K CZK. phpRS je (tedy spíše byl) český redakční systém, distribuovaný…


Komentáře

(nezobrazuje se)