Google p?idal do mobilního vyhledávání tla?ítko „Další výsledky“

404m.com, 12. dubna 2018 ve 01:19:58, 0x přečteno
Google p?idal do mobilního vyhledávání tla?ítko „Další výsledky“

B?hem posledních dvou dní Google postupn? vypouští do vyhledávání na mobilních telefonech tla?ítkoDalší výskledky“. To se objevuje po organických výsledcích a p?ed seznamem klí?ových slov „související vyhledávání“. Po kliknutí na n?j se na?te dalších 10 výsledk? v po?adí.

S praktického hlediska nemusí uživatel kliknout na další stránku, tedy nezdržuje nahrávání. Výsledky se zobrazí naráz. Zárove? pokud s výsledky není spokojen, tak se m?že rychle vrátit zp?t.

Obecn? se vyhledávání ješt? více zrychlí. Uživatel nemusí ?ekat na na?tení další stránky. Google tak bude p?sobit rychleji. Pokud klikne uživatel na n?jaký výsledek a dostane se na váš web, tak jej pomalost m?že zasko?it ješt? více než d?íve.

Uživatelé si na novinku mohou zvyknout a rychleji prolétnout více výsledk?. V?dí že dole je pokra?ování s dalšími výsledky. Op?t nemusí se d?sit n?jakého p?eklikávání anebo že o výsledky na první stránce p?ijdou. Takže je t?eba ješt? více zaujmout, a to všemi dostupnými prost?edky. Hlavn? tedy využít na maximum Rich Snippets. Dále nezapomínejte že na mobilech Google zvýraz?uje stránky, které nabízejí AMP, ale i ty které optimalizované nejsou.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Stále spousta lidí neví, že na Google jsou reklamy

Že existují lidé, kteří nevědí, že Google při zobrazování stránky s výsledky vyhledávání vkládá kolem reklamu, asi nikoho z vás…

Kam bude směřovat Google v roce 2012?

Google udává trendy v internetovém vyhledávání už nějaký ten pátek. Jeho hlavním zdrojem příjmů je na rozdíl od případných…

Jak bojoval Google s webspamem v roce 2017

Google vydal výro?ní zprávu boje s webspamem za rok 2017. Webspam ozna?uje stránky, které se snaží manipulovat s výsledky vyhledávání ve…


Komentáře

(nezobrazuje se)