Prodané .cz domény 19. – 25. listopadu 2018

404m.com, 25. listopadu 2018 ve 20:27:00, 5x přečteno
Prodané .cz domény 19. – 25. listopadu 2018

Nejdražší prodanou doménou se stala zamekhluboka.cz, která se prodala na dAukce jen za 2,2K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Celkem p?ekvapiv? nízká cena za jeden z nejznám?jších zámk? v ?esku, za kterým každý rok p?ijíždí stovky tisíc turist?. Mimochodem oficiální web je na domén? zamek-hluboka.eu. Ud?lat tam po?ádnou prezentaci nejen zámku, ale i okolních památek, zajímavých míst a zkusit kontaktovat okolní poskytovatele ubytování jestli necht?jí reklamu, by mohl být celkem zajímavý a výd?le?ný projekt.

Pokud pravideln? 404M ne?tete, tak bych vám rozhodn? doporu?il ?lánek John Mueller odpovídal na otázku, co s novou doménou, která má špatnou minulost. Vypadá to totiž že za ur?itých okolností m?že mít doména od Google tak silný ban, že se vyplatí po?ídit si novou.

Jestli chcete rozší?it své portfólio domén a v??íte, že by u nás mohlo dojít k legalizaci marihuany, tak zkuste vybrat názvy odr?d, které by mohli být legální. V zahrani?í se jedna taková – Kush.com prodala za 500K USD.

P?iznám se, že nevím jaký je trend blokovaných/rušených domén u nás, ale ve Velké Británii jim to p?kn? nar?stá. Za posledních 12 m?síc? zrušili tém?? 33 tisíc .uk domén. V?tšinu dokonce bez soudního p?íkazu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 26. listopadu – 2. prosince 2018

Máme tu t?etí týden, kdy cena všech prodaných .cz domén nep?esáhla 10K CZK. Také už dlouho nikdo nenahlásil zajímavý prodej .cz domény. V…

Prodané .cz domény 19. – 25. b?ezna

Doména zemanka.cz už byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na prázdný hosting. Od roku 1998 se na ní nacházela jednoduchá prezentace…


Komentáře

(nezobrazuje se)