Prodané .cz domény 26. listopadu – 2. prosince 2018

404m.com, 2. prosince 2018 ve 23:26:27, 4x přečteno
Prodané .cz domény 26. listopadu – 2. prosince 2018

Máme tu t?etí týden, kdy cena všech prodaných .cz domén nep?esáhla 10K CZK. Také už dlouho nikdo nenahlásil zajímavý prodej .cz domény. V pátek budeme tady na 404M po?ádat aukci Vašich .cz domén, tak to snad zlomíme ;)

Nejdražší prodanou doménou byla tento týden trojznaková kcz.cz. Po 17 p?íhozech na dAukce byla vydražena za 1.601 CZK. První záznam o domén? je z roku 2008, kdy se na ní objevila prázdná bílá stránka. Ta zde byla až do roku 2009, kdy doména z?ejm? expirovala a byla smazána. V roce 2012 se na domén? objevila stránka slibující rekonstrukci a nový web Koczourkoff. Rekonstrukce se však nekonala a v roce 2015 na domén? byla jen chyba 404. V roce 2016 byla doména p?esm?rována Doména tedy nemá žádnou zajímavou historii. Co se týká klí?ového slova kcz, tak podle Wikipedie se jedná o zkratku pro Kongresové centrum Zlín. Oficiální stránky mají na kc-zlin.cz. Anglická wikipedie ukazuje K?chi Airport. Na firmy.cz jsem žádnou asociaci s klí?ovým slovem nenašel. Zbozi.cz také nic zajímavého neukazuje. Uvidíme co na ní nový majitel vymyslí.

Nejv?tší doménovou zprávou tohoto týdne je jednozna?n? zdražení .cz domény o 20 CZK. A?koliv je rozpo?et CZ.NIC p?ebytkový, chce si touto cestou vyd?lat na zvýšení mezd a další své projekty. Diskuze pod ?lánkem byla celkem emotivní a to jsem n?které p?ísp?vky musel smazat. Registráto?i zatím oficiáln? nijak moc nereagovali. Hodilo by se ale n?jaké po?ádné a jasné stanovisko. K tématu jsem dostal n?kolik dotaz?/komentá?? emailem. V?tšinou se ptáte jak to ovlivní trh s doménami. Držím se toho, co jsem napsal. Nic se nezm?ní, jen domény budou dražší. P?i nejhorším domaine?i zvýšené náklady promítnou do svých cen. Takže lepší kousky budou prost? dražší. Pár lidí to samoz?ejm? nakopne a pro?istí svá portfólia, což mnoho z nich m?lo už dávno v plánu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané domény 26. listopadu – 2. prosince

Pravidelný nedělní report odstartujeme prodejem na dAukce, kde se vydražila doména antidepresiva.cz za 6,5K CZK. Podle AdWords je Místní objem…

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…

Prodané .cz domény 2. – 9. prosince 2018

Nejdražší z nich je rezervace.cz, za kterou dal nový majitel 15K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Prozatím na ní ješt?…


Komentáře

(nezobrazuje se)