Prodané .cz domény 25. – 31. ledna 2021

404m.com, 31. ledna 2021 ve 23:54:04, 5x přečteno

Nejdražší prodanou doménou se stala rezidencnibydleni.cz, která se vydražila na dAukce za 2,7K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. První záznam v archivu je z roku 2003, kdy na domén? byla jednoduchý rozcestník. Bohužel vše bylo složeno z obrázk?, které v archivu nejsou. Od roku 2013 bylo na domén? jen p?esm?rování. Záznamy z Doménového rejst?íku ?íkají, že v roce 2011 bylo prodána za 1,6K CZK také na dAukce. Od té doby se u ní vyst?ídalo 5 majitel?. Podle Marketing Miner na doménu vede jen 1 odkaz. Hmm co se týká samotné domény, nedokážu to moc posoudit. Podle n?kterých definic je to luxusn?jší oblast, jinde v?tší zóna ur?ena k bydlení. Podle MM hledanost 10 s cenou za proklik 4,80 CZK.

Na druhém míst? je camera.cz za 2.221 CZK. Také odchycena a vydražena na dAukce. Již byla p?evedena na nového majitele. První záznam v archivu z roku 2013, stránka s chybovou zprávou. V roce 2018 p?esunuta na parking. Podle MM 1 odkaz. Camera je anglické sloví?ko na ?eské domén?. To se nemusí vždy lehko prodávat,  na druhé stran? je známo hodn? p?ípad?, kdy se práv? takovéto sloví?ko prodalo za tisíce i desítky tisíc USD.

A na t?etím míst? je tento týden m?j prodej domény linkbuilder.cz za 2K CZK. Zkusil jsem po delší dob? prodej p?es Webtrh a doména se prodala za vyvolávací cenu. Další dv? domény, co jsem zkoušel jsem neprodal. Doménu linkbuilder.cz jsem získal v roce 2016 odchytem na Subreg za 1K CZK. Nikdy jsem jí nevyužil. Od roku 2016 jsem se spíše od SEO vzdaloval. Je to velmi hezký kousek a jsem rád, že si našla nového majitele, který jí využije. P?i p?evodu mi také ?ekl, co s ní hodlá d?lat. P?eji hodn? št?stí :)

Doménu jsem koupil jako dopln?ní mužského rodu k nabídkovému webu pro budování zp?tných odkaz? Linkbuilderka.cz, který provozuji od roku 2013 ješt? s Registrátorka.cz a zahrani?ní LinksQueen.com. Zatím bude doména p?esm?rovaná, ale pozd?ji na ní plánuji ud?lat samostatný web s trochu odlišnou nabídkou.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 21. – 27. ledna 2019

Nejdražší doména se vydražila na dAukce. Nový majitel dal za debetnikarta.cz 3,4K CZK. Nejednalo se však o odchyt ale uživatelskou aukci.…

Prodané .cz domény 25. – 31. ledna

Tento týden bylo prodáno rekordních 24 domén za více jak 500 CZK z celkem 46. Celková ?ástka za všechny prodané domény je 30.866 CZK, takže…

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no…


Komentáře

(nezobrazuje se)