Prodané .cz domény 13. – 19. prosince 2021

404m.com, 19. prosince 2021 ve 23:53:17, 3x přečteno

Nejdražší prodanou doménou byla autostangl.cz, která se po 13 p?íhozech vyškrábala na 2,2K CZK. Podle whois to vypadá, že doména byla p?evedena na nového majitele. Prozatím jí ješt? nep?esunul. Historie domény sahá až do roku 1998. Bohužel co na domén? tehdy bylo se mi zjistit nepovedlo. Archive.org byl dnes n?jak p?etížený. Pozd?ji na domén? byla firemní prezentace spole?nosti AUTO ŠTANGL a.s. Za svou existenci nasbírala doména celkem 11.948 zp?tných odkaz? ze 186 domén. Cena tak m?že být spíše za ty zp?tné odkazy.

Našel jsem si trochu ?asu i na volnedomeny.xyz. Celý systém jsem p?ipravil na p?idání další nTLD. Aktuáln? zvažuji .blog. Doménu totiž tento týden do své nabídky p?idal i Wedos a má jí za ak?ních 39 CZK. Prý je o ní zájem. Ješt? ale po?kám na statistiky ntldstats.com pro ?R. Pokud by se to n?jak výrazn?ji pohnulo z aktuálních 203, tak bych jí p?idal.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 19. – 25. ?ervence 2021

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je ex24.cz, která se po 13 p?íhozech vydražila za 2.222 CZK. Prozatím však ješt? nebyla p?evedena…

Prodané .cz domény 13. – 19. zá?í 2021

Tento týden není co hlásit. Prodalo se jen 14 domén na dAukce, každá za 200 CZK. Na každou z nich byl jen 1 p?íhoz. Celková cena prodaných

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…


Komentáře

(nezobrazuje se)