Prodané .cz domény 10. – 16. prosince 2018

404m.com, 16. prosince 2018 ve 17:13:44, 4x přečteno
Prodané .cz domény 10. – 16. prosince 2018

Myslel jsem si, že v prosinci už bude klid, ale jak se ukazuje op?t jsme p?ekro?ili hranici 20K CZK a to dokonce hned více jak dvojnásobn?. I tentokrát za to mohou speciální registrace (odchyty) Subregu.

Vzhledem k tomu, že dnešní tabulku vedou odchyty na Subreg, tak si nejd?íve n?co ?ekneme o speciálních registracích. Minimální cena odchytu domény u Subreg je 5K CZK. Pokud se sejde více zájemc?, tak jde doména do privátní aukce. Takto vysoká cena je z d?vodu, aby se služba vyplatila a zárove? byla i efektivní. CZ.NIC totiž vyd?lává peníze i na chytání domén. Každý akreditovaný registrátor má p?id?lený ur?itý po?et žádostí (podle po?tu držených domén), za další nadlimitní musí platit. Chytání domén je v podstat? bombardování registru žádostmi o registraci domény v moment? když se doména uvolní. Takže technicky vzato spekulanti za .cz domény platí víc, resp. dávají CZ.NIC více pen?z ;) Aby dosáhl Subreg v?tší efektivity, tak koncem roku 2016 zdražil odchyt na 5K CZK. Tedy mohl se naplno soust?edit jen na domény, o které je fakt zájem. Více informací v starším ?lánku Subreg zdražuje odchyt na 5K CZK/doména. Samoz?ejm? v p?ípad?, že se doménu nepoda?í chytit anebo bude prodloužena, tak vám peníze vrátí na zálohový ú?et.

To bylo 5x první místo. Ješt? bych se vrátil k domén? y0.cz. P?iznám se, že jsem na ní cht?l p?ihodit, když jsem jí za tu cenu vid?l. M?l jsem pro daný den hotovo a byly skoro t?i ráno, takže jsem to kliknutí odložil na další den. Samoz?ejm? jak to už bývá tak jsem zapomn?l :/

Objevili se nám n?jaké dozvuky zdražování .cz domén na sociálních sítích. N?jak extra to komentovat už nechci, ale ?lov?k se nad tím vším alespo? musel zamyslet – t?eba jestli .cz doménu m?že nahradit n?jaká jiná? Osobn? pokud budu pot?ebovat doménu na n?jaký fan projekt tak .cz vezmu jen pokud by byl potenciál jí dále prodat (mám menší portfólio na budoucí projekty) jinak bych zkusil n?jakou levn?jší ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no…

Prodané .cz domény 17. – 23. prosince 2018

O první míst se tento týden d?lí dv? domény. První z nich je skla.cz, kterou koupil domainer wolf za 10K CZK. Koupi nahlásil pod p?ehledem z…


Komentáře

(nezobrazuje se)