Prodané .cz domény 1. – 7. b?ezna 2021

404m.com, 7. března 2021 ve 23:56:57, 1x přečteno

Nejdražší z nich byla filipek.cz, která se prodala na dAukce za 2.200 CZK. Jednalo se o uživatelskou aukci. Již byla p?evedena na nového majitele. V doménovém rejst?íku, jsem o ní našel 2 záznamy o prodejích z d?ívejška. V roce 2013 to byl soukromý  prodej za 10K CZK a v roce 2020 se prodala na dAukce za 160 CZK. Tento druh domén (zdrobn?liny jmen) má vždy potenciál. Lidé takto pojmenovávají své provozovny anebo n?které produkty. V tomto p?ípad? se navíc jedná o hojn? používané p?íjmení.

Na druhém míst? tento týden skon?ila doména studijnipobyty.cz za 1.016 CZK. Také se jednalo o uživatelskou aukci. Doména už z?ejm? byla p?evedena na nového vlastníka. Historie domény sahá do roku 2004, kdy se na ní objevila nabídka studijních pobyt?. Z této doby však nez?stal žádný zp?tný odkaz. Studijní pobyty te? zrovna moc nefr?í, ale to se ur?it? zm?ní. Rozhodn? super cena za zajímavou doménu.

A tento týden na t?etím míst? je m?j prodej domény bitcointrader.cz za 1.000 CZK, kterou jsem prodal p?es aukci na Webtrh. Kupující mi prozradil, že její koupí rozši?uje své portfólio krypto domén. Nejspíše jí využije pro n?jaký affiliate projekt, nad kterým p?emýšlí. Domény z jeho portfólia najdete na cranas.cz/domeny.

Zkouším te? rozprodávat domény p?es r?zné weby. Vyzkoušel jsem Webtrh, který je celkem fajn a te? mám dv? domény na dAukce, kde se do pond?lí budou dražit od 150 CZK – lydie.cz a hypotekynabydleni.cz. Pokud máte zájem, tak m?žete p?ihodit. Zatím o n? velký zájem tedy není :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 1. – 7. února 2021

Tento týden tu máme op?t p?kný prodej na Subreg. Doména leciva.cz se zde vydražila za 11K CZK. Historie této domény sahá až do roku 1998, kdy…

Prodané .cz domény 7. – 13. ?ervna 2021

Vypadá to že už nám opravdu za?ínají prázdniny. Letošní ?erven je takový menší ?ervenec. Klesá aktivita na internetu, ale i prodej domén

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…


Komentáře

(nezobrazuje se)