Prodané .cz domény 1. – 7. února 2021

404m.com, 7. února 2021 ve 23:59:14, 9x přečteno

Tento týden tu máme op?t p?kný prodej na Subreg. Doména leciva.cz se zde vydražila za 11K CZK. Historie této domény sahá až do roku 1998, kdy na ní sídlila prezentace s hlavi?kou spole?nosti Zentiva. Od roku 2003 až do 2018 byla doména p?esm?rována na zentiva.cz, pak se na ní objevila stránka registrátora. V lednu 2021 byla smazána. Za svou existenci nabrala celkem 111 odkaz? z 27 domén. Jedná se o hezký kousek, na kterém m?že být eshop, katalog, wiki projekt anebo magazín. Pod pojmem lé?iva nemusí být nutn? farmaceutické výrobky.

Druhé místo pat?í také Subregu. Doména designs.cz se zde prodala za 5K CZK. Tato doména už se v doménovém rejst?íku nachází. V zá?í minulého roku se prodala na dAukce za 952 CZK. Hezké zhodnocení za pár m?síc?. Podle archive.org na domén? nikdy nebyl žádný po?ádný projekt. Je to zvláštní kousek. Pro ?echa náchylný na p?eklepy.

A na t?etím míst? je doména sruby-roubenky.cz, který se vydražila na dAukce po 13 p?íhozech za 2,2K CZK. Vypadá to že už byla p?evedena na nového majitele. Cena této domény je v její historii a 288 odkazech z 61 domén. V roce 2007 se na ní objevila prezentace firmy, co stav?la roubenky a sruby.  Ta zde byla až do roku 2019.

Co se týká mých dalších projekt?, poda?ilo se mi vy?ešit pár problém?, které stáli v cest? zjiš?ování kdo hostuje domény sledované p?es volnedomeny.xyz. Menší nást?el jsem už publikoval na Twitter. Dále jsem rozší?il seznam M?st ?R o zkrácené formy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

Prodané .cz domény 1. – 7. b?ezna 2021

Nejdražší z nich byla filipek.cz, která se prodala na dAukce za 2.200 CZK. Jednalo se o uživatelskou aukci. Již byla p?evedena na nového…

Prodané .cz domény 1. – 7. února

Nejdražší doménou tohoto týdne je dpujcky.cz za 3K CZK. Doposud nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? byl od konce roku 2007…


Komentáře

(nezobrazuje se)