Problém s Right to Be Forgotten

404m.com, 22. srpna 2015 ve 16:04:04, 21x přečteno

Google musí kv?li na?ízení z EU mazat z výsledku vyhledávání n?které odkazy. V?tšinou se jedná o odkazy na texty, které n?jakým zp?sobem poškozují osobní práva ob?ana EU. Z více jak milionu navržených odkaz? na smazaní, Google odstranil zhruba 41,4 %. Celkem obdržel necelých 300 tisíc individuálních žádostí.

S celým Right to Be Forgotten je však spojených hned n?kolik problém?. Jednak jej Google dodržuje jen na území EU, takže kdekoliv jinde se k výsledk?m dostanete. Dalším problémem je že když n?co zmizne z Google neznamená, že to zmizelo z internetu. Stránka s informací stále existuje a do Google se d?íve anebo pozd?ji n?jaký zp?sobem vrátí. Krásným p?íkladem toho jsou protestní akce, kdy se n?kdo rozhodn? vypsat seznam všech smazaných odkaz?, jak to ud?lala nap?íklad BBC. Pak už sta?í jen aby to prošel n?jaký scraper la?ný po obsahu a vytvo?il n?kde jinde kopii.

Te? se však objevil nový problém. Co s obsahem, který bude postavený na „cenzurovaných“ informacích. N?kdo t?eba ud?lá sérii ?lánk? 100 nejv?tších úplatká?ských afér ve vašem regionu. Vaše úplatká?ská aféra stará desítky let je možná pasé a na Google „nemá“ co d?lat. Jenomže te? jí n?kdo znovu vytáhl a dal do žeb?í?ku. Máme tu nový aktuální ?i spíše aktualizovaný obsah. Pat?í do Google? Má ho Google také „cenzurovat“?

“Let’s be clear. We understand that links being removed as a result of this court ruling is something that newspapers want to write about. And we understand that people need to be able to find these stories through search engines like Google. But that does not need them to be revealed when searching on the original complainant’s name.”

Pokračování na: 404m.com

Související články

Francie tla?í na Google: nechceme aby naši ob?ané mimo EU vid?li smazaný obsah na základ? Right To Be Forgotten

Right To Be Forgotten (voln? p?eloženo Právo být zapomenut) je koncept postavený na rozhodnutí Nejvyššího evropského soudu v kauze…

O d?ležitosti stránek rozhoduje na kolik kliknutí se k ní dostane návšt?vník z hlavní stránky

John Mueller tentokrát na Google Webmaster Central hangout potvrdil jednu zajímavou teorii, která tu s námi je už n?jaký ten pátek. O…

Vládní ú?ad Velké Británie zve?ejnil varování pro držitele .eu domén – najd?te si jinou doménu nebo o ní kv?li brexitu p?ijdete

.eu doména je ur?ena pouze pro držitele z ?lenských stát? Evropské Unie. Takže pokud n?jaký stát opustí EU, tak jeho ob?ané p?ijdou o právo…


Komentáře

(nezobrazuje se)