O d?ležitosti stránek rozhoduje na kolik kliknutí se k ní dostane návšt?vník z hlavní stránky

404m.com, 12. října 2018 ve 15:43:58, 5x přečteno

John Mueller tentokrát na Google Webmaster Central hangout potvrdil jednu zajímavou teorii, která tu s námi je už n?jaký ten pátek. O d?ležitosti stránky rozhoduje, kolik klik? musí uživatel ud?lat než se k ní dostane. Samoz?ejm? to není tak jednoduché, ale vezmeme to p?kn? popo?ad? ;)

P?vodní otázka byla jakou zvolil strukturu URL pro web obsahují eshopy se dv?ma druhy sortimentu. Zdali oba linkovat p?ímo z homepage anebo vytvo?it stránku pro eshopy (/eshopy/) na tuto odkazovat z homepage a teprve z pak na jednotlivé eshopy.

John Mueller ?ekl, že nezáleží kolik zp?tných lomítek je v URL. To Google v tomto p?ípad? ne?eší. Rozhodující ale je kolik klik? musí uživatel ud?lat, než se dostane z homepage na jednotlivé eshopy. Tedy mezistránka pro eshopy ubere autoritu jednotlivým eshop?m, protože znamená o jeden klik více.

What does matter for us a little bit is how easy it is to actually find the content. So especially if your homepage is generally the strongest page on your website, and from the homepage it takes multiple clicks to actually get to one of these stores, then that makes it a lot harder for us to understand that these stores are actually pretty important.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Fanoušci stránky na Facebooku: reklama a šíření mezi přáteli

Reklama na Facebooku může přivést návštěvníky na web (kde je následně k něčemu přesvědčíme). Nebo je může přivést na stránku na

Parazituje na vaší značce konkurence? Na Google to bude mít o 30% těžší.

Tak schválně. Začneme jednoduchou otázkou. Kolik výsledků dostanete pokud zadáte do Google nějakou známou internetovou značku, jejíž…

Facebook Ads

Reklama v sociální síti Facebook může být celkem zajímavá věc. Nezbývalo mi, než to vyzkoušet. Inzerentů ve Facebooku ani článků o…


Komentáře

(nezobrazuje se)