Pro? všichni p?echází na JavaScript/Ajax?

404m.com, 7. prosince 2018 ve 00:19:06, 4x přečteno
Pro? všichni p?echází na JavaScript/Ajax?

P?vodn? jsem cht?l psát o jednom Google update, ale p?i sb?ru dat z GA jsem se zasekl na na?ítání jejich JavaScriptové stránky. Už mi to nedá a musím se zeptat pro?? Pro? všechny weby p?echází na stránky, které na?ítají obsah n?jak pr?b?žn?? Kde jsou staré dobré dokumenty HTML, které se prost? kompletn? na?tou, ?lov?k na n?co klikne a dostane se dál. Žádné stovky kilobajt? JavaScript, ikonka na?ítání stránky a zasekaný prohlíže?. Ne vážn? tohle je budoucnost?

První stránka, která mi p?estala po?ádn? fungovat byl p?ed pár lety Facebook v prohlíže?i Internet Explorer. Práv? ten je na velké JavaScripty hodn? náchylný. Každou chvíli se n?kde n?co na?ítalo. ?lov?k cht?l provést akci, ale ?ekalo se na JavaScript. Bylo to tak rozsekané, že jsem na prohlížení za?al používat FireFox a pozd?ji Chrome, který mi p?ijde že JavaScript zvládá nejlépe.

Už nevím, kdy p?ešel Google Analytics na novou verzi, ale po?ád m? ve FireFox zlobilo. Místo aby se na?etla stránka tak vidím jen horní ?ást a pohyblivou ?áru symbolizující na?ítaní. Ob?as to vyhodí chybu že se n?co pokazilo. Poslední verze už tolik nezlobí, ale pamatuji si jak m? to vytá?elo a proklínal jsem JavaScript/Ajax :)

Internetové bankovnictví KB MojeBanka podle mnoha ohlas? nebyla žádná sláva. M? ale nevadilo, co jsem pot?eboval, to jsem si dohledal. Zaplatit se dalo velice rychle.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Pozor na JavaScriptové odkazy, ne všechny umí GoogleBot procházet

Google dlouhodob? vzbuzuje dojem, že toho umí opravdu hodn? a je technicky dále než si myslíte. V PR se však ?asto p?ehání a ?asem zjistíte,…

Pohádka o přístupnosti - až 6% lidí má vypnutý Javascript?

Předesílám, že přístupnosti nerozumím, takže v této své úvaze budu aplikovat jen zkušenosti z příbuzných oborů a selský rozum. A budu…

Google nasadil nové vyhledávání obrázk? i na desktopy

Pokud jste v posledních dnech hledali na Google n?jaký obrázek, asi jste si všimli pom?rn? zásadních zm?n, anebo také t?eba ne, protože Google…


Komentáře

(nezobrazuje se)