Predstaveni Tiptrans.com

podnikanivusa.com, 27. října 2015 ve 19:15:04, 56x přečteno

Ahoj Johne, píše Ti (dnes už bývalý) zákazník ?. 4 ???? Nevím jestli si na mne vzpomeneš, kdysi jsem se i p?es neoblomnou recep?ní dostal k tob? do kanclu na krátký pokec a taky jsi mi publikoval ?lánek (http://www.podnikanivusa.com/2010/07/18/z-emailu-cokolivzciny-cz/) na blogu.

V minulém ?lánku jsem popisoval svojí životní cestu tehdy ješt? z ?R. Obchod s RC modely p?kn? fungoval (a po?ád funguje) a jen tak mimod?k jsem za?al koketovat více s ?ínou. No od té doby se hodn? zm?nilo.

P?edevším jsem se odst?hoval do Hong Kongu. Možná to bude znít divn?, ale nebylo to primárn? kv?li práci. Vždycky se mi to místo líbilo a když mi dcerka dorostla do p?edškolního roku tak jsem se sám sebe ptal, co ji mohu dát do života – a usoudil jsem, že nejlepší bude rozhled a vzd?lání v angli?tin?. V mé “vesnici” to bylo nemožné, do Prahy se mi necht?lo a po vylou?ení zemí kde je zima jsem se rozhodl práv? pro Hong Kong. Našel jsem si bydlení na malém ostrov? bez aut, kousek od mo?e a 20 minut lodí do centra tohoto svým zp?sobem bláznivého m?sta. Je to skv?lé spojení volnosti s dosahem k luxusu. Vždycky jsem si vzpomn?l na tv?j ?lánek, jak je t?žké vybalancovat bydlení tak aby bylo opravdu s maximem výhod a tady jsem ho (pro sebe našel).

Asi jako každý tak i my m?li za?átky krušné, po kr??cích jsme však dosáhli svého. V?noval jsem se stále svému obchodu s RC modely (RCKING) ale po ?ase jsem narazil na to, že moje p?ítomnost tady vede ke zvýšeným požadavk?m na “pomoc” s obchodem v ?ín?. Mám sklad v Shenzhenu a tak jsem postupem ?asu za?al d?lat pro pár lidí n?jaké služby, více mén? jako vedlejšák. Pak mi to ale trochu za?alo p?er?stat p?es hlavu a tak jsem se tomu rozhodl dát n?jakou formu a vznikl Tiptrans (www.tiptrans.com).

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

P?edstavení projektu Bucksfortime

p?ed pár lety jsi mi zde umožnil p?edstavit m?j první projekt (http://www.podnikanivusa.com/2011/04/10/predstaveni-projektu-sportave-com) a tvoji…

Predstaveni projektu Bawadu.com

Chtěl bych využít tvého blogu a představit unikátní projekt bawadu.com. O co v jednoduchosti jde. Uživatel bawadu sítě si nainstaluje…

Predstaveni projektu TranslateIntoCzech.com

Ahoj Johne, jsem dlouholetým čtenářem Tvého blogu a rád bych Ti v úvodu tohoto emailu poděkoval za čas strávený psaním tohoto (pro mě…


Komentáře

(nezobrazuje se)