P?edstavení projektu Bucksfortime

podnikanivusa.com, 18. listopadu 2015 ve 16:57:13, 50x přečteno

p?ed pár lety jsi mi zde umožnil p?edstavit m?j první projekt (http://www.podnikanivusa.com/2011/04/10/predstaveni-projektu-sportave-com) a tvoji ?tená?i mi v komentá?ích napsali spoustu cenných rad. Proto bych t? cht?l poprosit, zda bys mohl zve?ejnit i tento druhý pokus o užite?nou službu – https://www.bucksfortime.com. Jedná se v podstat? o placené dotazníky (Questy), které ale nemusí sloužit pouze k pr?zkumu, ale hlavn? k propagaci. Autor dotazníku (Zadavatel) otázky vymýšlí tak, aby jejich správné zodpov?zení vyžadovalo prozkoumání jeho produktu ?i služby. Motivací pro hledání správných odpov?dí je odm?na, jejíž výši ur?uje Zadavatel Questu.

Odm?ny jsou vypláceny v Bitcoinech, protože si myslím, že pro takovéto mikro platby je vhodn?jší, než ostatní varianty. Poplatky za transakci jsou zanedbatelné a z?ízení ú?tu (bitcoinové pen?ženky) je mnohem jednodušší, než bankovního nebo PayPal ú?tu. Bitcoin by nám navíc mohl v budoucnu pomoct/uleh?it rozší?it službu mimo ?R.

V sou?asné dob? provozujeme službu zcela zdarma. Pokud bude o službu zájem, máme v plánu založit SRO (p?ípadn? LLC) a za každý správn? vypln?ný Quest strhávat ur?ité procento z odm?ny.

Služba sice b?ží teprve týden, ale ukazuje se, že nejv?tší problém bude sehnat Zadavatele Quest?. Je nám jasné, že velkou p?ekážkou je Bitcoin a také to, že si (zatím) nelze dát naší službu do náklad?. My zase nem?žeme vrhnout tolik prost?edk? na založení firmy a p?idání dalších platebních metod (PayPal, kreditní karta) a m?n (koruny, eura, dolary), dokud se nep?esv?d?íme, že to má smysl. Snad neskon?íme v tomto bludném kruhu..

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Internetový inkubátor startupů

V ramci diskuze o investovani do startupu tady mam clanek od Ondreje s jeho predstavou jak by to investovani melo fungovat. „Komunita XYZ podporuje…

Jak od copywritera získat víc než jen text?

V případě textů pro webové stránky mívají poptávky podobný průběh. Zákazník pošle odkaz na svůj web nebo náhled v různé míře…

Máme tu další hostingovou reality show – Wedos datacentrum 2?

Pro fanoušky IT, kte?í rádi sledují budování velkých projekt? jako reality show, byl poslední rok opravdu lah?dka a vypadá to, že ten…


Komentáře

(nezobrazuje se)