Používáte bezdrátovou myš nebo klávesnici Logitech? Aktualizujte si firmware USB p?ijíma?e Logitech Unifying Receiver

blog.zdenekvecera.cz, 27. května 2020 ve 20:45:10, 2x přečteno
Používáte bezdrátovou myš nebo klávesnici Logitech? Aktualizujte si firmware USB p?ijíma?e Logitech Unifying Receiver

Logitech Unifying Receiver je malý, nenáro?ný p?ijíma? USB, který vám umožní p?ipojit až 6 kompatibilních za?ízení k libovolnému po?íta?i. Najdete jej jako sou?ást balení myší a klávesnicí Logitech, ale m?žete jej zakoupit i samostatn?.

Logitech vám proto umož?uje aktualizovat jeho firmware. ?as od ?asu si ov??te, jestli existuje n?jaká nová verze firmwaru. ?asto p?ináší podporu pro nová za?ízení a opravuje chyby.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Windows 10: Jak opravit lagování, zamrzávání a zasekávání kurzoru bezdrátové myši?

Možná vás v poslední dob? za?alo trápit lagování myši na Windows 10, kdy p?i pohybu bezdrátov? p?ipojené myši kurzor na displeji reaguje…

Propojení CRM s e-mailingovým nástrojem Mailchimp.com

Představte si, že chcete svým vybraným klientům, např. z marketingových oddělení, rozeslat e-mailingovou pozvánku na VIP raut při…

Vyplácí se vám ppc reklama?

Na blogu Reklama-ppc.cz vyšel zajímavý test ppc agentur . Autor formou mystery shoppingu oslovil na 40 PPC agentur z celé České republiky s…


Komentáře

(nezobrazuje se)