Windows 10: Jak opravit lagování, zamrzávání a zasekávání kurzoru bezdrátové myši?

blog.zdenekvecera.cz, 3. června 2018 ve 09:30:54, 26x přečteno
Windows 10: Jak opravit lagování, zamrzávání a zasekávání kurzoru bezdrátové myši?

Možná vás v poslední dob? za?alo trápit lagování myši na Windows 10, kdy p?i pohybu bezdrátov? p?ipojené myši kurzor na displeji reaguje se zpožd?ním (lags), zamrzává (freezes), nebo poskakuje trhaným pohybem. Je to ?astý problém od Windows 10, se kterým se m?žete setkat práv? u bezdrátov? p?ipojených myší – u Bluetooth i USB Unifying p?ijíma?e.

Problém s lagováním nastává oby?ejn? ve chvíli, kdy jste k internetu p?ipojeni p?es Wi-Fi a za?nete n?co stahovat. Setkal jsem se s tím u Logitech MX MASTER 2S a Wi-Fi Intel Dual Band Wireless-N 7260 na Windows 10.

Obvykle spolehlivým a trvalým ?ešením je p?estat používat p?ipojení p?es Wi-Fi a p?ipojit se k internetu klasický UTP kabelem (anebo používat drátovou myš), poté by m?l problém okamžit? odeznít.

Pokud nemáte možnost se k internetu p?ipojovat UTP kabelem (doporu?uji to aspo? vyzkoušet, zdali to ve vašem p?ípad? problém vy?eší), m?žete zkusit tunu r?zných návod? (nap?íklad tento), které ale bohužel nemusí vždy vést ke kýženému výsledku. Bohužel to je ?astý problém a zatím evidentn? neexistuje žádné 100% spolehlivé softwarové ?ešení.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Windows 10: ?erná obrazovka s kurzorem myši po p?ihlášení

Internet se za?íná hemžit klí?ovými slovy „Windows 10 black screen with cursor after login“, které ale naplno vystihují podstatu problému,…

Windows 10: Jak vybrat programy (ikony), které se mají zobrazovat na hlavním panelu vpravo dole vedle hodin (tray)?

Windows 10 zna?n? p?epracoval práci s ikonami u hodin. Celé to zjednodušil na “zobrazeno” nebo “nezobrazeno”. Odpadá tak zbyte?né…

Windows 10: Jak zapnout/vypnout zobrazování systémových ikon vpravo dole u hodin (tray)?

Windows 10 nabízejí p?kný p?ehled systémových ikon, které m?žete zapnout nebo vypnout. I když jsou zapnuty, m?žete je myší p?etáhnout…


Komentáře

(nezobrazuje se)