Pomalé na?ítání webu v?etn? obrázk? a skript?

cn130.com, 29. dubna 2019 ve 00:19:49, 4x přečteno
Pomalé na?ítání webu v?etn? obrázk? a skript?

Tento týden jsem p?ed?lával web 404M. Prošel radikálními zm?nami, které jej posunuly dál nejen vzhledov?, obsahov? ale i co se týká rychlosti. Pokud si dob?e vzpomínám tak je to první web, kterým jsem dal v PageSpeed Insights 100/100 pro po?íta? a 97/100 pro mobilní za?ízení. Samoz?ejm? to vyžadovalo hodn? kompromis? a zásah? do nastavení. Celkem jsem nad tím strávil celé odpoledne. Ovšem musím do toho zapo?ítat i jednu zajímavou chybu.

P?i pr?b?žné kontrole jsem zjistil, že se pomalu na?ítají nejen skripty, ale i obrázky, CSS a JavaScript. Nikdy p?edtím jsem se ni?ím podobným nesetkal. Zelen? jsou ozna?eny i velmi malé soubory, které za normálních okolností nemohou mít problém se stahováním kv?li své velikosti.

Zkusil jsem i jiné online nástroje, které potvrdili to samé. N?co na serveru na?ítání brzdí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o sdílení webhosting tak toho moc zjistit nešlo. Zpomalení navíc bylo vícemén? konstantní. cca 750 – 800 ms. To bylo velice podez?elé.

Než jsem se pustil do kontaktování zákaznické podpory, cht?l jsem provést pár dalších test?. P?ipravil jsem si proto skripty na nahrání na webhosting. Po p?ipojení k FTP jsem si všiml n?co podez?elého. Soubor .htaccess m?l p?es 430 KB. Hmm vzhledem k tomu, že ovliv?uje chování webserveru, tak práv? tohle by mohl být problém.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Wedos p?edstavil nový NoLimit. P?ináší lepší parametry ale i vyšší cenu

Na konci kv?tna Wedos oficiáln? p?edstavil na blogu sv?j vylepšený sdílený webhsoting NoLimit. O pár dní pozd?ji dorazily informace i na email.…

Jak reaguje Google na chybu 503

Stavový kód 503 v?tšinou ukazuje na p?etížený server anebo vy?erpání p?id?lených serverových prost?edk?. Za touto chybou však nemusí stát…

Prvni den co jsme chteli delat rozvazku

Je nedele, tak jsem ocekaval, ze to bude pomaly den na prodeje. Zmenili jsme pracovni dobu. Do ted jsme meli otevreno od 12 do 8 vecera. Jenze na ten…


Komentáře

(nezobrazuje se)