Pokud máte více projekt?, ?ídíte se heslem – Když vyd?lává nejvíce v?nuj se mu nejvíc?

404m.com, 15. června 2019 ve 17:50:39, 5x přečteno

Rád vzpomínám na období p?ed cca 5 až 12 lety. Naplno fr?el Webtrh a hodn? z nás žilo MFA?kovou, affiliate anebo doménovou hore?kou. Spoustu v?cí z r?zných obor? jsme se u?ili za pochodu, experimentovali a zkoušeli. Ani nedokážu popsat ten podivný druh radosti, když jste našli nový affiliate program a povedla se vám první konverze, a? to bylo t?eba za pár korun. Anebo když jsem mou drahou polovi?ku pozval na ob?d za peníze vyd?lané za prodej domény. Proste super nostalgie :) Ovšem z této doby jsem si p?inesl také n?kolik zlozvyk?.

To nadšení rozjížd?t nový projekt, ?asto p?ekonalo povinnost udržovat stávající projekty v chodu. ?asto p?itom práv? zab?hnuté projekty generovaly zajímavé p?íjmy, kdežto nové nabízeli nejistou budoucnost. Asi každému z nás takto n?co „vyhnilo“ až do stavu úplné nepoužitelnosti. P?eci jen Internet se rozvíjí a co je dneska in m?že být za rok zcela zbyte?ný projekt pro pár nadšenc?. Ob?as si ?íkám, že nostalgie je spíše zlozvyk, ?i konkuren?ní nevýhoda.

Každý se s tímto popral po svém. N?kte?í omezili své aktivity na minimum projekt?, ?asto jen jeden a všechno kolem ignorovali. Další si vytvo?ili pevnou rutinu ve form? to do listu anebo rovnou hodinového rozvrhu, kde m?li napsáno kolik ?asu musí ?emu v?novat. M? osobn? se nejvíce líbilo hesloKdyž vyd?lává nejvíce v?nuj se mu nejvíc!

V kone?ném d?sledku vlastn? nešlo o nic jiného, než si vybudovat po?ádnou sebekáze? a pracovní návyky. A v??te tomu, že když máte dohlížet jen sami na sebe, tak je to hodn? t?žké. Obzvlášt? pokud si základy nep?inesete ze školy anebo práce. S rostoucími p?íjmy a jistotou že je o vás postaráno je to ješt? o úrove? náro?n?jší. Znám lidi, kterým se to nepovedlo anebo vymklo z rukou.

Pokračování na: 404m.com

Související články

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Když není inspirace založte si wiki

Krom pravidelných ?lánk? se mi v posledních týdnech moc neda?ilo najít rozsáhlejší zajímavá témata pro 404M. Sice jsem se pustil do trochu…

Vyplatí se AMP?

Na Search Engine Land vyšel zajímavý ?lánek o AMP (Accelerated mobile page). AMP je v podstat? stránka s osekaným HTML, CSS a JavaScript, kterou…


Komentáře

(nezobrazuje se)